Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen. 

 

I Tyttebærhuset er der så meget vi gerne vil tage billeder og film af, så vi kan mindes fælles oplevelser og så vi kan fortælle hvad vi er optaget af.

Vi vil forsøge med jævne mellemrum at sætte enkelte billeder og film på denne hjemmeside, som alle kan se. Samtidig bliver der delt billeder, som er aktueller for det enkelte barn og grupperne med forældre via DayCare.

Der vises dias show på DayCare skærmen i Tyttebærhuset.

Film og animationsarbejde lavet på ipad, bliver ofte lagt på you tube og kan ses der - søg Tyttebærhuset

I er også velkomme til at læse de fotobøger vi laver, dem kan I finde i kassen på skænken (ellers ved børnene hvor de er, for de kigge ofte i dem)

Brug af medier i Tyttebærhuset

Sammenhæng

Siden 2012 har alle medarbejdere haft egne iPad eller adgang til iPads.

Der er kommet flere og flere Digitale medier i huset, nye kameraer, go pro, slange kamera m.m.

Personalet har fået et fortroligt forhold til digitale medier og det er blevet en del at hverdagen. Der sendes eks. mødeplan, dagsorden til personalemøde m.m. digitalt.

Digitalt kommunikerer vi med forældrene via sms, mails og via DayCare.

Hjemmesiden bliver brugt til at dokumentere og informere om dagligdagen, hvor Google kalenderen er et vigtigt bindeled. Vi deler mange film, som børnene laver og sætter link på hjemmesiden via YouTube.

Ud over iPads bruger vi også computer og andre medier, som vi bruger sammen med børnene, når der f.eks. skal skrives tekst til billeder og andre fortællinger.

Vi tager billeder og printer ud, eller sender til forældre, til iMovie eller på anden måde bruger det kreativt.

Børnene vil gerne hjælpe med at kopiere og synes det er værdifuldt, at deres tegninger bliver scannet ind eller sendt til en mail og printet ud eller kommer på hjemmesiden m.m.

Vores holdning til multimedier er, at børnene får nok skærm derhjemme, derfor skal børnene tilbydes noget andet i børnehaven. Her skal der sanses, opleves og leges med andre børn. Det er fortsat det vi vægter mest.

Vi ønsker stadig, at forholde os kritisk til de medier, som omgiver os hver dag og reflektere over, om det der kommer på markedet, er redskaber, der kan matche vores værdier og mål med arbejdet.

Vi oplever at iPads og andre medier giver os nogle muligheder, der kan forenes med vores syn på børns læring. Det er et redskab, der kan bruges i en social sammenhæng og som kan bruges kommunikativt. Vi er nysgerrige på dette redskab, og vi prøver det hele tiden af, for at finde ud af, hvad det kan bidrage med i vores hverdag.

Det er individuelt hvilke mediekompetencer vi har, men alle er gode til at hjælpe hinanden, videreformidle erfaringer og viden i en aktuel situation og mere formelt til personalemøder. (Intern læring) I foråret 2015 har vi særlig fokus på ”Medieleg” via vores halvårstema.

Vi har en uddannet Mediepædagog, flere har deltaget i forskellige kurser og temadage og pædagoger og medhjælpere har deltaget i kommunens mediekurser m.m.

Vi erkender, at IT er en del af hverdagen: Bent Hubert siger: ” Børn er nærmest omklamret af medierne, og hvis ikke de har måder at håndtere og forholde sig til dem på, er de ilde stedt. De er nødt til at have kritisk, analytisk tilgang til den måde, medierne behandler dem på” Han mener, at digital pædagogik ikke er et valg, men et vilkår.

”Vi vælger ikke, om vi skal lære børn at læse og skrive. Det er en kulturteknik, der er nødvendig. Det er digitalisering også, ellers er man digital analfabet,” fastslår han.

Mål

 • At børn og voksne får styrkes deres digitale kompetencer.
 • At vi bruger Ipads og andre medier, som et pædagogisk redskab, som et supplement til øvrige aktiviteter i en social sammenhæng. (Inklusion)
 • At børnene på eget initiativ bruger iPads kreativt –
 • At vi opsøger viden her og nu. F.eks. i skoven.
 • At børnene er med til at dokumentere og udtrykke sig (film, tegninger, bøger og billeder).
 • At Medierne bidrager til børnenes evne og lyst til at udtrykke sig kreativt
 • At børn og voksne bruger IT på en fokuseret og kritisk måde.
 • At vi har en Medieplan (Kompetenceplan) Udarbejdes efterår 2015
 • At vi deler viden, erfaringer med forældre og kolleger – (via hjemme siden, YouTube m.m.)
 • At udstyret prioriteres/rette apps – indkøbes og bruges.

Tiltag - det kan vi

 • Vi bruger Ipad til at tegne, filme, fotografere, søge viden, lave vendespil og lave børnenes egne fortællinger m.m.
 • At arbejde med Ipad i mindre grupper
 • At de voksne gør udstyret tilgængeligt for børnene.
 • At personalet deltager i workshops med øvrige inst. der har I pads. Og undersøger mulighederne m.h.t. relevante apps.
 • At vi bruger andre Medier – Go Pro, slange kamera m.m.
 • Vi er opsøgende ny viden både teoretisk og i praksis.

Tegn - vi ser ved vores tiltag

 • At vi ser børn/voksne hjælper hinanden og at vi udfolder de kompetencer vi har omkring forskellige medier.
 • At alle børn får muligheden.
 • At alle børn og voksne er nysgerrige og har lyst til at lære.

Evaluering

 • Vi viser gerne det frem, vi har lavet med forskellige medier.
 • Skriver praksisfortællinger og reflektere over praksis.
 • Laver SMTTE for planlagte forløb.

Sammenhæng:

Vi har haft iPads siden juni 2012.

Vi har haft positive oplevelser med brug af iPads i Tyttebærhuset, men det tager tid at sætte sig ind i, hvordan man bruger iPad, når de skal bruges til andet end spil.

Den tid har vi ikke umiddelbart i hverdagen med børnene, den skal findes ved egen interesse både i løbet af arbejdsdagen, men også i fritiden. Personalegruppen har været på relevante kursuser i mediepædagogik. Derfor er personalet fortrolige med at bruge iPads, og det er blevet del af vores hverdag.

Det er et personligt arbejdes redskab i hverdagen, der er tilgængelig når man har brug for det.

Vi har opdaget, at en iPad er meget personlig, og at man arbejder på sin egen måde, derfor har alle fra det faste personale iPad de kan benytte i arbejdet.

Bestyrelsen og forældrene er begejstrede over det, vi har opnået med iPad indtil nu.

Mål:

 • At vi videndeler med hinanden, forældre, kollegaer, lære m.fl.
 • At vi er kritiske i forhold til hvordan vi bruger iPads, så vi sikrer den bedste faglige kvalitet d.v.s. at aktiviteten har et formål.
 • At bruge ipad på en kreativ og produktiv måde.
 • At dokumentere vores arbejde i film og billeder m.m.
 • At det styrker selvværd og selvtillid at man kan fremvise noget som andre kan se i fælleskabet
 • At børnene laver noget i fællesskab med andre

Tegn, det vi gerne vil se:

 • At man bruger den i hverdagen sammen med børnene, efter de opstillede mål
 • At børn og voksne er fortrolige med iPad og dens muligheder
 • At man bruger den til at se post, dagsordener, se hjemmesiden, forberedelse til møder, samtaler m.m.
 • At man bruger den, som et opslagsværk,
 • At man gør en indsats for at tilegne sig en særlig viden om eks. relevante apps og giver hinanden fif = intern oplæring.
 • At man deler/viser det man har lavet på iPad.
 • At der bliver en dialog omkring aktiviteter mellem børn, forældre og personale.

Tiltag, det vi sætter i gang:

 • Alle ansatte i Tyttebærhuset råder over en iPad til arbejde og børnenes projekter.
 • Vi undersøger løbende hvad der er på markedet af brugbare kreative apps, som opfylder vores krav til at det skal være lærende og studerende og ikke bare underholdning.
 • At alle er nysgerrige og prøver sig frem.
 • At børnene inddrages i brugen af mediet
 • At vi følger med i udviklingen og deltager i relevante kurser, foredrag og Mediepædagogisk netværk.
 • At vi formilder beskeder til hinanden i hverdagen og viser børn, forældre og kollegaer hvad vi laver, evt. på vores projekter, ipad, computer og på hjemmesiden (YouTube)

Evaluering:

Til personale - og bestyrelsesmøder:

 • Drøfte det der er svært
 • Fortælle de gode historier