April 2016

Kære forældre. Kostordning i fremtiden, Museum Jorn, Ænder, Høns, Affaldsindsamling, Gæst fra Canada m.m.

Fuglefoder

Angående kostordning – skal den fortsætte?

Ifølge Dagtilbudsloven skal forældre som gruppe mindst én gang hvert andet år og højest én gang om året have mulighed for at fravælge en forældrefinansieret kostordning.

Der afvikles valg i alle lige år.

Ifølge lovgivningen er det i udgangspunktet forældrebestyrelsen, der kan tage stilling til et fravalg af kostordning.

Inden udgangen af april skal bestyrelsen tage stilling til kostordningen.

Generelt er der stor tilfredshed med kostordningen i Tyttebærhuset, vi har i alle tilfælde ikke hørt andet. Så bestyrelsen og personalet anbefaler, at vi fortsætte med ordningen.

Skulle du have indsigelser mod dette, så modtager bestyrelsen gerne dine kommentar inden d. 11.4.2016. Skriv til Berit brh@silkeborg.dk eller vores formand Ole Skjærbæk: oleskjaerbaek@hotmail.com

Aktiviteter

Der er fortsat gang i halvårstemaet ”fugle” det håber vi at I har opdaget.

Der bliver observeret fugle over alt og interessen er stor for hvilke fugle det er og hvad de lever af m.m.

I april er vi tilmeldt Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. Indsamlingen afholdes hvert år i april, hvor mange tusinde danskere frivilligt giver naturen en hånd. Skoler og institutioner samler ind fra den 11. til den 15. april.

Vi håber, at I vil hjælpe med at lære jeres børn, at man ikke smider affald i naturen men i skraldespanden. Vi taler med børnene om at der findes ”Skovsvin” som vi må hjælpe.

Se mere: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=23250

Gr. 3 leger med ”ænder” i Blåbærhuset, får øje på rødhalsen og træløberen og ser måske en svane ved søen m.m.

Gr. 2 tegner høns og håber at de kan besøge en hønsegård i nærheden.

Gr. 1 har gjort deres fuglehuse færdige og sprællefuglene får sat fjer og andet pynt på. De bliver udstillet på Museum Jorn fra 22.5. til 15.5.2016

Gr. 1 får udleveret en fribillet til to voksne og søskende. Mere om det i under kalender

Personale

Mads er i Tyttebærhuset i uge 14 for at prøve at følge en uge her, som jo er noget forskellig fra ugerne i Blåbærhuset

Elinor som kommer fra Canada Hun er Berits kusines datter og bor hos Berit i april. Hun vil gerne lære dansk og kommer på besøg nogle dage i Tyttebærhuset. Hun vil følger gr. 1, så måske får de også lært lidt engelsk?

Vikar

Anna Olsvig hjælper os ind imellem.