April 2018

Kære forældre.
Kostordning, Børne Biffen, Skovbunden, Cykel uge, Helhedsplan Sejs-Svejbæk, Strejke, Forældre arbejdsdag og hygge

Kostordning fortsætte?

Ifølge Dagtilbudsloven skal forældrene som gruppe mindst én gang hvert andet år og højst én gang om året have mulighed for at fravælge en forældrefinansieret kostordning.

Der afvikles valg i alle lige år.

Ifølge lovgivningen er det i udgangspunktet forældrebestyrelsen, der kan tage stilling til et fravalg af kostordning.

Generelt er der stor tilfredshed med kostordningen i Tyttebærhuset, vi har i alle tilfælde ikke hørt andet. Så bestyrelsen og personalet anbefaler, at vi fortsætter med ordningen.

 

Tyttebærhuset kan også prale af, at vi har fået det økologiske ”Guld mærke”. Det betyder at vi kan dokumentere at børnenes mad er over 90 % økologisk.

 

Børne Biffen

Gr. 2 skal i Børne Biffen og se Cirkeline, Mægtige maskiner, Sallies historie og Det gule hus, skal opleves i biografen her i marts.

 

Skovbunden

Vi venter stadig på at skovbunde tør op, så vi kan opleve lidt liv. Men vi læser bøger og vores skovbund i havestuen har blomstret med anemoner.

 

Affaldsindsamling i skovbunden

Vi er tilmeldt Danmarks Naturfredningsforenings affalds indsamling, så hvis børnene fortæller om hvad skovsvin kan finde på, så er der nok noget om snakken.

Hvis I vil se mere om det: http://www.affaldsindsamlingen.dk/skoler-og-institutioner/

 

Gr. 1 har Cykeluge i uge 14 og 15.

Vi skal lave forskellige cykellege og cykle på skovstierne, på vores egne cykler.

 

Nye skabe og oprydning på loftet over tumler :) = nyt legetøj for børnene

Brandmyndigheder mener ikke at vi kan have ting i kælderen. Så måske har I opdaget at vi har købt nye skabe, som er sat op i tumleren og fyldt med ting, der før var i kælderen. Ved denne lejlighed har vi også fået nyt tæppe på i tumleren.

Børnene hjalp med at tømme kælderen og fik øje på glemt legetøj, som de nu nyder at lege med. Vi har altid haft det sådan, at vi skifter legetøjet ud en gang imellem, på den måde bliver gammelt, nyt igen.

 

Helhedsplan for Sejs-Svejbæk

Der fremlægges en plan for repræsentanter fra de lokale foreninger og institutioner d. 10.5 i Multihuset. Se mere om det i avisen og lokale facebooksider m.m.

 

Vedr. strejke / lockout.

Forligsmand Mette Christensen har udsat de varslede konflikter på det offentlige arbejdsmarked, som skulle have været her d. 4.4. Det betyder, at der tidligst kan udbryde strejke den 22. april og lockout den 28. april med mindre forligsmanden erklærer, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, hvor strejke og lockout kan blive en realitet på femte dagen efter erklæringen.

 

Personalet

Vi deltager alle i Førstehjælps opfølgningskursus ved Falck d. 4.4.2018. Det har vi hver andet år, så jeres børn er i trygge hænder.

 

Forældre - arbejdsdag og hygge.

Der er flere der har meldt sig, så personalet ønsker jer en rigtig god dag og håber at I vil hygge jer sammen og lære hinanden at kende. Vi har nogle ting I meget gerne på hjælpe med, til gavn for børnene i hverdagen. På forhånd tak.