August 2014

Kære forældre

Velkommen til nye, Personalesituationen, Børn og aktiviteter, Fotoalbum, Havebesøg, Sansemotorik

Vi håber at alle har haft en god ferie i ind- og udland.
Vi vil gerne sige særlig velkommen til alle nye børn og familier, vi glæder os til at lære jer at kende og håber at I bliver glade for at være her.

Husk at spørge hvis der er noget I undrer jer over, der er sikkert en forklaring på, hvorfor vi gør, som vi gør?

D. 14.8 holder vi informationsmøde for nye forældre. De forældre, hvis børn er startet tidligere og som ikke havde mulighed for at deltage i sidste informationsmøde, er også meget velkomne. Se kalender.

Personale

Vi har 52 børn tilmeldt Tyttebærhuset. Det betyder, at vi kan få personalebudgettet til at hænge sammen. Vi har også sparet midler op, så vi kan ansætte en i en midlertidig stilling hen over efteråret. Mere om det i september

Børn og aktiviteter

Fotoalbum – ”Dig og mig, min familie og mine venner”
Hvis I har lyst og har mulighed for det vil vi gerne hvis I vil lave 1-2 A4 sider (i en plastlomme) med Fotos af barnet med sin familie, evt. dagplejer/vuggestuepædagog og andre nære relationer.
I Tyttebærhuset har vi så en mappe hvor vi samler siderne, den vil vi kigge i, når vi har brug for at tale om familie og venner.

Gr. 1 vil gerne spørge, om I har noget imod at vi besøger jeres haver en dag. Vi forventer ikke at I er hjemme og vi bliver heller ikke ret længe i haven, da vi gerne vil besøge flere haver på samme tur. Giv besked til Elizabet, hvis det ikke er i orden eller hvis der er noget særligt vi skal vide.
Ideen med havebesøg:
• At børnene viser hinanden hvor de bor, så de lettere får lyst til at lave legeaftaler med hinanden.
• At børnene viser deres have frem og hvad man kan lege der.
• Vi vil også forsøge at lave nogle aftryk af noget fra haven/huset, som vi vil bruge kreativt i atelieret. Måske noget vi vil bruge til efterårets kunstprojekt/udstilling, det vil tiden vise.

Børns Sansemotorisk udvikling


Vi fortsætter med at have fokus på Børns sansemotorisk udvikling. Lige nu er vi ved at lave en endelig plan, som skal godkendes af Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune. Vi har fået bevilliget 50.000 kr. og dem skal vi jo have brugt fornuftigt. Det vil I høre mere om senere, for nogle af tiltagene involverer også jer som forældre.