August 2016

Kære forældre
Græsplane, Ud i Sejs, Arbejdsdag, Velkommen til nye børn

Kartofler

Vi håber at I har haft en god ferie, hvis I ikke er de heldige, der stadig er på ferie.

Velkommen til nye børn

Vi håber at alle vil hjælpe med at tage godt imod alle de nye børn. Gr. 3 starter i Blåbærhuset hvor der er flest nye børn, i gr. 2 siger vi velkommen til Emilie og Storm.

Græsplænen

Som I nok har opdaget har vi fået lagt græsplanen om. Der er blevet gravet 15 cm sand af og lagt nyt muld inden, der er sået nyt græs. De børn der var her i uge 28 fulgte godt med i arbejdet, det var spændene at se maskinerne grave m.m.

Det betyder at vi må frede græsset i lang tid, men vi venter gerne I stedet vil vi tage på sportspladsen, når det er muligt, og spille og lege.

Arbejdsdage

Sæt kryds i kalenderen d. 30. august og d. 6. oktober
Vi arbejder fra når I har fri fra arbejde og spiser sammen kl 17.30 og slutter ca. 19?

Målet er selvfølgelig, at få malet og ordnet, men det vigtigste er at vi kan være sammen ”om noget” og at der skabes nogle fællesskaber, børn og voksne imellem. Det er en god måde at lære hinanden at kende på.

Der vil komme et opslag op med opgaver man kan skrive sig på.
Hvis vi ikke når at gøre opgaven færdige, aftaler vi ved afslutningen på dagen, hvem der hjælper hinanden med at gøre opgaver færdige.

Den 30. august forventer vi, at det er tørvejr og, at vi kan få malet en hel masse uden for. Bord og bænke, og hegnet rundt, legestativer m.m

Den 6. oktober forventer vi at gamle højbede flyttes og nye højbede samles og fyldes med muld.

Forældremøde

Sæt kryds d. 26.oktober hvor vi forventer at afholde forældremøde

Børn

Gr. 1 er med i projekt ”Ud i Sejs”, som betyder at de kommer på en vandretur med Pernille Helberg Stentoft i Sejsområdet og noget af personalet får inspiration af arkitekt Ragnhild Melbye. Projektet foregår i samarbejde med Sejs Skole og de øvrige børnehaver i Sejs/Laven.

Det vil være et tema for alle børnene i Tyttebærhuset i efteråret og det vil blive vores inspiration til det vi vil lave til kunstudstillingen i Multihuset til november. Spændende hvad det udvikler sig til!

Sensommeren vil være præget af at høste. Vi har allerede spist vores jordbær, lavet ribsmos og fået kartoffelmadder fra haven. ”Guf”

Legeliste

Det skulle være muligt at sætte et flueben i DayCare, så man være på en ”legeliste”. Her kan i lave legeaftaler i hverdagen og i weekenden.

Personale

Tillykke til Mads, der i ferien blev far til nr. 3. Så har han 2 piger og en dreng.