Ekstra forældrebrev 13 marts 2020

Kære forælder
Tyttebærhuset er lukket, nødpasning, andre opgaver løses

Vi følger regeringen anbefalinger og kommunes krav om midlertidig at lukke på grund af Corona. Vi lukker derfor foreløbigt de næste 14 dage, for at mindske risikoen for smitte med Corona Virus.

Tyttebærhuset er derfor lukket fra mandag d. 16. marts og indtil mandag d. 30. marts 2020.

Hvis der kommer nye anbefalinger, retningslinjer og informationer, eller i øvrigt kommer ændringer i forhold til institutionens tilgængelighed eller lukkeperiodens varighed, informere vi jer via kommunens hjemmeside Link til nyheder: https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Nyheder-Boern-unge-og-familie (eller måske kommer der besked på DayCare)
Berit kan desuden i perioden kontaktes mail brh@silkeborg.dk – tlf 29283222

Nødpasning
Der vil i perioden blive etableret nødpasning for de børn, hvor forældrene har et tvingende nødvendigt pasningsbehov. Vi følger som udgangspunkt de kriterier og retningslinjer, der angives af Børne- og Undervisningsministeriet, og Silkeborg kommune.

1) 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
2) 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Mener I at have behov for nødspasning, skal I kontakte leder Berit. Det er institutionens afgørelse på baggrund af de officielle retningslinjer, om der kan tilbydes nødpasning i den konkrete situation.

Der kan for nogle forældre, på baggrund af deres arbejdssituation, opstå uventet behov undervejs. I et sådan tilfælde skal I ligeledes kontakte til Berit, som vil tage stilling til den aktuelle situation.

Pas godt på jer selv og børnene
Situationen er helt usædvanlig og ny for os alle. Den kan give anledning til spørgsmål fra børnene, som hverken I eller vi, kan svare på. Vi anbefaler at søge gode råd her; www.dr.dk/nyheder/ind-land/efter-nye-tiltag-saadan-taler-du-med-dit-barn-om-coronavirus
Vi ved at lukning af institutionerne kan skabe store udfordringer for børnefamilierne, og det har vi stor forståelse for. Vi håber på gode løsninger for hver af jer, og er taknemmelige for den forståelse og opbakning vi allerede har mødt.

Læs mere om, hvordan man forebygger smitte på www.coronavirus.dk , og pas godt på jer selv og hinanden til vi ses igen.

Personalet
I forbindelse lukningen er personalet sendt hjem med andre opgaver. Vi har nyt faglitteratur om læreplanstemaerne, som vi nu får tid til at læse. Vi kigger på vores egen læreplan og skriver ønsker og ideer til det faglige arbejde, som vi deler i google, drev og vi forsøger at drøfte det virtuel. Her vil vi også få lavet Trivsel på Tværs m.m.

Ideer til sjove aktiviteter i den nære natur 

Tyttebærhuset holder lukket de næste to uger, men det behøver ikke at betyde, at hele familien skal sidde indenfor. Her er 7 sjove aktiviteter i den nære natur.

Pas godt på jer selv

På personalets vegne
Berit