Besøg af Madame Bach

Kære forældre

 

Personaledag

Tak for jeres opbakning til vores personaledag. Vi havde en fantastisk dag med indspark fra Gitte Frost om adoption, tillknytning og sanseintegration. Vi fik også lagt de store linjer for vores halvårstema ”Tyttebærhuset i bevægelse”

Børn

Velkomme til Sofia der starter i gr. 4

Aktiviteter

Madame Bach afsluttede sidste års halvårstema fredag d. 31.1. ”Årstider på spring”. Alle fik en god oplevelse, med en dejlig sansefortælling.

Vi laver forskellige oplevelser med kroppen.
Udfordrende ture, sanseoplevelser med forskellige ting eks. kartoffelmel, lys tegninger som giver en anden kropsbevidsthed at lave, sne og kulde m.m. For selvfølgelig skal vi kælke når der er sne. Vi har morgenmustik, som er musik og bevægelseslege på loftet.

Hjemmesiden

Jeg håber at alle har opdaget at vi har fået ny hjemmeside.
I fremtiden vil vi bruge google kalenderen som I kan finde på hjemmesiden.
Her kan I se hvornår børnene skal være i Blåbærhuset, hvor der er fødselsdag m.m.
Blå markering er Blåbærhuset, rød er Tyttebærhuset, grøn gælder alle grupper, gul for møder eks bestyrelsesmøder.

Personale

Lilli er på kursus til 21.3. Jesper er vikar imens
Trine er ansat 25 timer om ugen, da vi har mange små børn
Alina er i praktik som pædagog.
Ketty har overbelastet sin hånd, hun aflastes af Tina i køkkenet.

Angående kostordning:

Ifølge Dagtilbudsloven skal forældrene som gruppe mindst én gang hvert andet år og højst én gang om året have mulighed for at fravælge en forældrefinansieret kostordning.

Der afvikles valg i alle lige år.

Ifølge lovgivningen er det i udgangspunktet forældrebestyrelsen, der kan tage stilling til et
fravalg af kostordning.

Inden udgangen af april skal bestyrelsen tage stilling til kostordningen.

Generelt er der stor tilfredshed med kostordningen i Tyttebærhuset, vi har i alle tilfælde ikke hørt andet. Så bestyrelsen og personalet anbefaler, at vi fortsætter med ordningen.

Skulle du have indsigelser mod dette, så modtager bestyrelsen gerne dine kommentar inden d. 4.4.2014 Skriv til Berit brh@silkeborg.dk eller vores formand Ole Skjærbæk: oleskjaerbaek@hotmail.com

Venlig hilsen personalet