Gr 1 Skolestarts samtale

Forældresamtale - Overgangs beskrivelse - skolestart

Børn leger ved legekøkken

Dette brev bliver udleveret når personalet har lavet aftale om tidspunkt for samtale med jer.

Kære Gr. 1 forældre

Tiden nærmer sig for jeres børns skolestart. I den anledning skal børnehaven i samarbejde med jer, skrive en overgangsbeskrivelse omkring jeres barn.

Vi inviterer jer hermed til en kort samtale hvor vi sammen nedfælder de ting der er vigtige for 0. kl. - og SFO - personale at vide for at skabe en god sammenhæng og gøre overgangen så god som mulig.

Formålet er:

At give barnet de bedste betingelser for en god start det nye sted

At skabe større sammenhæng og helhed i barnets hverdag

At barnet får de bedste betingelser for at udvikle sig og lære nyt

Derfor vil vi gerne bede jer om at udfylde skemaet her på bagsiden ”overgangs beskrivelse” med korte svar, så drøfter vi det i fællesskab og den endelige beskrivelse skrives ind i det elektroniske system, som skolen kan se fra 15.5.2020.

På mødet vil I blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring om videregivelse af oplysningerne.

Vi forsøger at samle samtalerne på få dage, for at begrænse den tid vi tager fra børnene. I vil blive kontaktet for at lave aftale med primærvoksne, som har delt gruppen mellem sig.

Overgangsbeskrivelse

Information I vurderer, er vigtig for den kommende overgang, start og modtagelse

Kort beskrivelse af barnets styrker og særlige kendetegn

Kort beskrivelse af barnets evt. vanskeligheder eller særlige udfordringer

Har der været iværksat særlig støtte eller lignende til barnet (og evt. forældrene)?

Skønnes der behov for særlig støtte fremover?

Har barnet været tilknyttet

PPR Talepædagog Støttepædagog Fysio/ergoterapeut

Specialrådgivning Sygehus Speciallæge Andet

Andre oplysninger med relevans for barnets trivsel og udvikling

Forældremyndighedsindehaver

Fælles Mor Far Værge

Evt. søskende:___________________________