Gr. 3 Sansemotorik - Forældreundersøgelse

Kære forældre til børn i gr. 3! (også sent pr mail til gr.3)

Vi har i år fået midler fra Silkeborg kommunes sundhedspulje til at lave tiltag i forhold til sanse-motorik.

Undersøger skarnbassen
I denne forbindelse vil vi bede jer om at svare på vedlagte spørgsmål i forhold til vores praksis – mange af jer er jo nye forældre i Tyttebærhuset og ser derfor på tingene med ”nye øjne”.

1. Oplever I, at børnene har fået nye sanseoplevelser i skovbørnehaven ”Blåbærhuset”?
Hvad har de set, hørt og mærket?


2. Er vi lykkedes med at skabe gode rammer for at alle børn kan deltage i fællesskabet og lære hinanden at kende?


3. Har jeres barn fortalt om oplevelser, hvor I kan høre, han/hun er blevet styrket i at bruge sin krop?


4. Evt. andre ting