Maj 2016

Kære forældre.
Dato for temaafslutning, Fugle, Høns, Solcreme, Mail til alle.

Fisker med sænkenet

Tema afslutning med familie:

Sæt kryds i kalenderen d.15. Juni, der holder vi tema afslutning ved De Små Fisk, kl. 16 – 18 for hele familien. Invitation følger.

Aktiviteter:

Vi synger Maj sange og holder Maj fest med børnene.

Vi sår blomster og grønt i urtehaven.

Vi holder øje med fuglerederne og ser hver dag mange fugle, især i Blåbærhuset hvor der både er Blåmejser, Musvitter, Sumpmejser, Spætmejser, flagspætte, grønsisken og mange flere. Børnene kender mange af fuglene, så de kan sikkert fortælle jer noget om dem.

Vi besøger høns i haverne og har fået en ven ude i Svejbæk (Carsten Bloem), hvor vi må komme når vi vil. Han har racehøns, som ser lidt anderledes ud og han vil invitere os derhen når der er kyllinger. Det er også ham der har givet os pixi bøger om høns og nogle at de opslag vi har hængt op. Det er skønt at have sådanne lokale folk vi kan trække på.

Gr. 1 udstiller på Museum Jorn til 16.5, hvis I skulle komme forbi museet.
De laver film på iPad, hvor de skal forsøge at lave nogle tryllenumre.
Gr. 2 udstiller deres høns i deres ”hønsegård” på Troldestuen

Gr. 3 er ved at lave en svanefamilie i papmache – det er noget værre klister at få på fingrene, syntes børnene.

Personale:

Pr. 1. juni – 30. november får vi en studerende fra Ikast seminarium Christian Krundrup Kristensen.

Børn:

Der er sendt en mail til alle med orientering ang. Oscar i gr. 3.

Solcreme:

Tak til Kirsten (Dichtes mor) som igen i år har sørget for at vi har solcreme i huset. Vi vil forsøge at give børnene lidt på udsatte steder lige over middag. Derfor skal børnene ikke selv have creme med.

Men vi forventer at børnene er smurt med solcreme inden de kommer i Børnehave.

Kostordningen:

Bestyrelsen har besluttet at kostordningen forsætter i Tyttebærhuset.