Marts 2017

Kære forældre.
Infotavle, Brugerundersøgelse, Fastelavn, Dans, Gækkebreve, Affaldsindsamling

INFO-tavle

Fremadrettet vil vi prøve at samle diverse informationer i forgangen i Tyttebærhuset.
Informationer om aktiviteter findes i kalenderen på hjemmesiden, og man kan få besked på mail, når der kommer forældrebrev m.m.
Husk at tilmelde det på Tyttebærhusets hjemmesiden, på forsiden. ”Nyhedsmails”
DayCare bruges til særlige situationer fx opslag om tur i skøjtehallen o.lig.

Telefonliste

Omdelt til alle d. 27.2.2017

Få indflydelse på dagtilbud i Silkeborg. Vi vil gerne at Tyttebærhuset er godt repræsenteret ved stor svarprocent.

Derfor håber vi, at alle vil bruge tid på at svare på den brugerundersøgelse, der er sendt rundt til jer fra kommunen pr. sms og/eller mail d. 22.2. Vær opmærksom på, at der er mulighed for, at begge forældre kan besvare spørgeskemaet.

Børn aktiviteter

I år har der været god tid til at forberede os til fastelavn, da den lå på et godt tidspunkt.
Vi sluttede af med en rigtig dejlig fastelavnsfest, men lege og tøndeslagning.

I forbindelse med vores halvårstema ”Tusind Kunst” har vi besøg af Tove to gange. Hun lære os nogle nye danse, som vi vil udvikle på. Så hvis I er gode til at danse, vil vi gerne have besøg.

Holgers mor Sara, kommer nogle gange med sit klaver og spiller, synger og laver musik lege med gr. 3.

I marts vil vi klippe gækkebreve og lave ”gæk” med dem vi kender. Det er en stor hemmelighed, hvem man sender gækkebreve til og vi håber, at vi ikke blive gættet, for så får man et påskeæg. Modsat hvis man bliver gættet, skal man give et påskeæg.

Affaldsindsamling I uge 13 er vi tilmeldt Naturfredningsforeningens Affaldsindsamling, det betyder at vi samler affald op efter andre og snakker om at der har være nogle ”Skovsvin”
Vi håber at I også vil have fokus på hvor og hvordan vi håndterer vores affald.
Den 2. april er der ture for familier rundt i det danske land. Se evt. mere http://www.affaldsindsamlingen.dk