Marts 2018

Kære forældre.
Regnskoven, Fri for mobberi, Trivsel på Tværs, Påske, Insekthotel, Helhedsplan Sejs-SVejbæk

Tak for turen til Regnskoven, vi havde en rigtig dejlig dag og så en masse spændende dyr og oplevede lugte vi ikke kendte i forvejen m.m. – Bussen er betalt af støtteforeningen, det vil vi gerne sige rigtig mange tak for.

Hjælp søges!!!
Tirsdag d. 13.3 er alle pædagogerne er på kursus i ”Fri for mobberi” Det betyder, at vi mangler halvdelen af personalet.
Det vil være en stor hjælp hvis nogle af børnene kan holde fri den dag. Derfor vil vi gerne, at I skriver på listen hvordan I møder, så vil prøver vi at få dagen til at hænge sammen bedst muligt.

Trivsel på Tværs
Alle medarbejdere og ledere har gennemført et uddannelsesforløb i samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs i efteråret 2017/foråret 2018. Vi er blevet klogere på flere teorier, nu skal det omsætte til refleksion i hverdagen, hvor børn og voksne skal trives bedst muligt. Læs mere om, hvordan vi arbejder med trivsel på tværs på hjemmeside til forældre
silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Laering-trivsel-og-udvikling/Trivsel-paa-tvaers

I Tyttebærhuset vil vi altid kontakte jer hvis vi har en bekymring om noget og det forventer vi også at I gør. Men vi håber at vi er blevet mere opmærksomme på, hvor vi kan gøre noget på en anden og bedre måde hvis vi vurderer, at et barn ikke trives.
Næste vurdering finder sted her fra 1.3 til 13.4.

Aktiviteter

Sne og vinter Vi nyder at vinteren er over os. Det er blevet til mange kælketure og der er blevet lavet flotte snemænd og is skulpturer

Påske står for døren og vi skal holde påskefest. Denne gang er der ikke noget I skal forberede. Børnene møder, vi leger påskelege, høre påskeeventyret om den lille pony og måske får vi besøg af påskeharen. Påskeharen har nogle gange gemt æg til os og så spiser vi æggekage med bacon og purløg.
Op til festen, klipper vi påskeklip og sår sikkert karse. Alle børn må gerne have en rengjort juice-/mælkekarton med.

Gr. 1 skal lave mad med Sejs Svejbæk efterløn- og pensionistforening. Det er en dag vi ser frem til, hvor generationer mødes, laver mad sammen, synger, dækker bord og får en lille sludder.

Mon ikke der snart er mere liv i skovbunden?

Udvidelse af Tyttebærhuset med et insekthotel inden for den nærmeste fremtid. Børnene indretter dejlige værelser til insekterne og vi forventer, at have fuldt belagt hen over sommeren.

Personale: Solveig Petersen starter i praktik de næste 13 uger, alle tirsdage og torsdage. Solveig har fået foretaget en operation, der har gjort skade på hendes syn og hendes balance. Hun har mange års erfaring med børn, og i denne praktik, skal hun finde ”balancen” igen, mellem hvad hun ønsker og hvad hun reelt magter. Så vi siger velkommen til Solveig.

Husk at der er arbejdsweekend d. 7 og 8. april - Se opslag.

At have det rette overtøj på?
Det tøj I har aftalt med børnene, at de skal have på når de skal ud at lege, ser vi gerne hænger på knagen, så børnene selv kan nå det. Kurven er til ekstra tøj.

Vi vil gerne hjælpe og støtte børnene, men målet er at det de selv kan, skal de selv gøre. Det giver en meget større frihed og tilfredshed for børnene, når de ikke skal stå og vente på at vi kan hjælpe dem. Ellers opfordre vi også børnene til at de skal øve sig, prøve selv og selvfølgelig til at hjælpe hinanden.

Helhedsplan for Sejs-Svejbæk
Som I måske vil læse i Midtjyllands Avis den kommende tid, går Silkeborg Kommune nu i gang med at udarbejde en helhedsplan for vores lokalområde.
I budgettet 2018 afsatte byrådet midler til en ny daginstitution i Sejs-Svejbæk samt renovering af Julsøhaven, fordi børneområdet er udfordret på kapaciteten de kommende år. Mulighederne for at udvikle den eksisterende daginstitution er begrænset, og skolen forventes på sigt at have behov for en udvidelse.
Derfor går kommunen nu i gang med at udarbejde en helhedsplan for skole, daginstitution og fritidsområdet, som vil blive udrullet i flere etaper, efterhånden som behovet opstår. Der vil også blive foretaget en vurdering af, hvordan vi kan løse de trafikale udfordringer på Julsøvej, særligt omkring skolen og Borgdalsvej.
Silkeborg Kommune har lagt op til, at der vil blive afholdt en række dialogmøder undervejs i processen med blandt andre skole, daginstitutioner, foreninger, lokalråd m.fl., hvor vi får mulighed for at give vores input til planen.
Helhedsplanen skal ligge klar ved udgangen af april 2018.
Hvem kan jeg henvende mig til, hvis jeg har spørgsmål?
Har I spørgsmål vedrørende projektet, så kom gerne til mig, så tager jeg dem videre til Silkeborg Kommune. Jeg er inviteret til et møde d. 9.3. Kh. Berit

Vi ønsker alle en god påskeferie.