November 2014

Kære forældre
Supplement til forældremødet , Aktiviteter i november, Besøg af Børne fysioterapeut, Udstilling på Museum Jorn og i Multihuset

Arbejder med gnidetryk

Hermed et supplement til forældremødet

Forældremødet d. 23.10

Tak for tilbagemeldinger til dette møde

Vi har taget højde for det I spørger om i dagsordenen og håber, at I alle får svar på jeres spørgsmål, enten her eller på anden måde.

Ellers er I altid velkomne til at vende tilbage eller spørge i hverdagen.

I er en aktiv, levende og mangfoldig forældregruppe og det er dejligt at I engang imellem holder et spejl op foran os og siger ”hvad har I lige gang i”?

Så må vi jo prøve at reflektere over det og give et svar. Det er også det vi selv forsøger at gøre, ved at stiller jer spørgsmål, som vi gerne vil have en tilbagemelding på.

MEN!

Det er bare blevet sådan, at vi oplever at det ikke er ret mange af jer der svare på vores spørgsmål. Det er ærgerligt, for det er en god måde for jer at få indflydelse på hverdagen

Når vi ønsker jeres tilbagemelding om et bestemt emne, så er det for at evaluere og udvikle pædagogikken til det bedste for børnene.

Så det er ikke uvæsentligt at vi får jeres svar. Vi bruger det til noget.

Et nej er også et svar, ellers ved vi ikke om I har set opslaget

Det tager forholdsvis meget af vores tid, når vi skal rykke efter tilmeldinger til det ene og det andet. Tid som vi kunne bruge til andet sjovt med børnene.

 • Når vi spørger til ferie, så er det for at planlægge personalets ferie og for at få afviklet så meget ferie som muligt, når der er få børn i børnehaven. Personalet har faktisk 3 mdrs. varsel, det overholder vi stort set aldrig i Tyttebærhuset.
 • Det kan også være tiltag eller aktiviteter vi har brug for hjælp til. Vi har evalueret vores måde at starte nye børn i børnehaven på. I den forbindelse har vi tænkt, at det er vigtigt, at barnet har fotos af mor og far og andre nære personer. Men det er meget få der har bakket op om det? Vi har nok ikke fortalt det tydeligt nok, selv om det har stået mere end en gang i forældrebreve.

Vi skriver meget på hjemmesiden

Hver den første forsøger vi at lave et nyhedsbrev, med de informationer som vi mener,I bør have for at vide hvad der sker i børnehaven.

Vi forsøger også at skrive i kalenderen i forgangen og der kan i også se forskellige opslag. + print af eks. nyhedsbrevene.

Vi deler kun ud til børnene når vi vurderer, at der er særlig brug for det.

Vi er meget opmærksomme på, at vi i fremtiden skal være mere tydelige og prøve at gøre det mere relevant og vigtigt for jer

Vi forsøger at bruge vores resurser bedst muligt. I er selv kommet med mange gode forslag på tidligere forældremøder, som vi har sat i værk og benytter os af.

Jeres opbakning er guld værd og den er vi meget glade for, det handler om samarbejd, så glider det hele bedre i en travl hverdag.

Et eksempel på et forslag fra forældre, der har hjulpet os meget i forbindelse med en sparerunde er forslag om, at forældre hjælper med at holde orden i garderoben og selv finder ting der er blevet væk.

Det er vi alle sammen, børn, forældre og personale, blevet rigtig gode til det – det skyldes den fælles indsats.

Når der er navn i sko og tøj er det en stor hjælp, så forsøger vi at hjælpe med at få tingene på plads i barnets garderobe.

Det næste vi spørger om, er hjælp til en arbejdslørdag eller søndag, hvor vi gerne vil have lagt lærkestammer, som kanter ved blomsterbedene. Vi laver et opslag om det i næste uge.

Aktiviteter børn i november

Wellness – vi laver tumlerummet om i en periode

Børnefysioterapeut kommer og laver sansemotoriske lege med gr. 2 i november.

Færdiggørelse af tryk m.m. til udstillingen i Multihuset, hvor vi håber at I vil følges hen med jeres børn, så de kan vise jer deres arbejder.

Teatertid – Hatteteater m.m. hvor fortælling indgår

Museum Jorn

Vi deltager i kunstudstilling på Museum Jorn – med lystegninger.

Gr 1 var med til åbningen – der blev åbnet at af en tryllekunstner og der var stor anerkendelse af vores lystegninger.

Hele året har vi ladet os inspirere af Jorn

Vi havde besøg af en huskunstner og deltog i udstillingen på Bindslevsplads.

Vi forventer at lave en workshop i Multihuset. Det gør personalet på frivillig basis, gerne med hjælp fra Anne vores husven og fra forældre. Hvis nogen har tid og lyst skal I bare sige til.

Personale

 • Pia er ansat til 1. februar
 • Ketty vil være sygemeldt 14 dage pga. af operation i hånden
 • Elizabeth tager en lang velfortjent ferie til Namibia, i december og januar
 • Som vikar får Anette, Lilli og Pia flere timer.
 • Personalet har været eller kommer på kursus – it og selvledelse – her får vi rotationsvikar
 • Tina har været på kursus i økologisk kost – vi søger guld diplom?

Samarbejde med andre udefra

 • Sprog og læsestrategi – i den forbindelse reviderer vi vore læreplan for sprog
 • Lokalt samarbejde – ”sprog og bevægelse” der har været besøg af 2 klasse i Blåbærhuset
 • Sprogscreening – alle skolebørn i denne omgang, da det er en del af projektet med de andre børnehave i Sejs/Laven.
 • Arbejdstilsynet har fokus på ryggen – derfor er temaet om bevægelse kommet på banen i Tyttebærhuset. Det er aktuelt for både børn og voksne.
 • It Strategi: – Vi er forpligtet til at arbejde med It. Alt personale kan lave film og bøger på ipad med børnene og vi bruger teknologien, som et redskab. Vi bruger meget begrænset spil, da vi har en oplevelse af at vores børn får nok at det derhjemme. Vi finder det vigtigt at børnene lære med kroppen, når de er i børnehave. Se YouTube. Se f.x. om Sansevandreturen og krokodillehullet
 • Vi har bidraget med en stand til Digital-messen i Lunden i april. Hvor gr. 1 arbejdede med animation.
 • Brobygning fra dagpleje og vuggestuen. vi har revideret vores principper for en god start i Tyttebærhuset. Det skal evalueres i bestyrelsen.

Projektet ”Pædagoger og natur”

Hvordan pædagoger i forskellige daginstitutioner arbejder med natur i forhold til børnene. Sociologistuderende vil følge arbejdet i Blåbærhuset nogle timer, hvor pædagogerne er i fokus

Man søger svar på hvordan vi reproducerer vores relation til naturen fra én generation til den næste.

Adresseliste

Se om der er fejl – Når alle har sagt OK, vil den blive delt ud

God til legeaftaler og for at hjælpe hinanden – børn til gymnastik, hente børn osv.

Økonomi

Sund og rask

Vi fyldt op med børn, vi har 2 ledige pladser pr 1.1.2015. Vi har aldrig haft så mange børn på denne tid af året.

Forventer at søskende kommer ind, hvis alt går vel sidst på foråret.

Fremtiden

Vi overvejer om vi skal bruge Daycare (som lige er indført i de kommunale institutioner) eller om prisen er for høj i forhold til udbyttet. Det vil I høre mere om

Læreplan revideres – Krop og bevægelse

Sundhedspulje + halvårstema i 2014

At personale og forældre får større viden om børn og sansemotorisk udvikling så der tidligt kan etableres sunde vaner.

Jeg håber at I har mærket at vi har arbejdet med emnet.