Forældremøde

Tak for jeres deltagelse, vi håber at I fik noget ud af det. Vi har noteret flere af jeres gode ideer, som vi skal arbejde på i personalegruppen og i bestyrelsen.

Tak til de der havde mod på at stille op til bestyrelsen. Hermed den nye bestyrelse

Samtidig tak for indsatsen til alle, der er gået ud af bestyrelsen.

Atter er det et stort træ der må lade livet.

Naboerne kunne desværre ikke se solen mere. Alt træet bliver kørt til Blåbærhuset. Så nu har vi mange grene, som børnene kan save i og der er brænde til lang tid.


Åben rådgivning
Som nævnt til forældremødet er det en mulighed – Åben Rådgivning

Aktiviteter i november.
Vi har travlt med at lave værker der skal udstilles i Multihuset til Borgerforeningens Kunst udstilling. Alle børnene bidrager med noget.
Vi håber, at I har mulighed for at kigger forbi, så børnene kan vise deres ting for jer.
Vi er i Mulithuset lørdag d. 19.11 og søndag d.20.11. Kl. 11 - 16

Nye børn
Velkommen til Julie, Matias og Ebbe i gruppe 3.

Personale
Christian har sidste dag d.30.11. Vi siger tak til Christian som har bidraget med mange gode oplevelser. Han har bla. lavet QR koder, til et løb rundt på legepladsen og lavet et Sørøver løb ved Blåbærhuset.

Personaledag
Fredag d. 11.11 vil vi gerne holde personaledag. Dvs. at vi vil arbejde uden børn med et fagligt emne og planlægning
Planen er at Maj og Christian passer børnene i Tyttebærhuset.
Vi har brug for besked, så vi kan planlægge. Meld fri på DayCare eller skriv på seddel på pulten.
Derfor spørger vi, om nogle af jer har mulighed for at holde fri med jeres børn og måske hjælpe ved at invitere andre børn med hjem?
En anden mulighed er, at forældre der har lyst, kan lave hyggedag med børnene sammen med vores vikarer her i Tyttebærhuset.

Endelig kan det jo være, at bedsteforældre kan være behjælpelige. 

Personalet vil være på Kunstcenter Silkeborg Bad d. 11.11.
Her vil vi arbejde med Tønnesvangs teorier. Se på vores læreplan om Kulturelle udtrykt former og værdier, samt planlægge forårets halvårstema.

Parkering
En opfordring fra en forælder: Tænk på hvor i parkerer når I afleverer børn i Tyttebærhuset og større søskende i skolen.
Der er rift om de få parkeringspladser Tyttebærhuset og skolen har. Skoleforældrene optager måske unødigt børnehavens pladser. Måske forældre kan følge større søskende over Tyttebærvej og lade dem gå resten af vejen selv. Det vil mindske trafikken på Tyttebærvej især omkring kl. 8.15, og børnene vil vokse af ansvaret.