Oktober 2014

Kære forældre
Nyt personale, bus til Blåbærhuset, forældremøde m.m.

Male Nikolai

Personale

Chris Durr Villadsen komme i praktik i Blåbærhuset d. 20.10 – 24.10. Han går på Silkeborg Produktionshøjskole

Tina har været på køkkenkursus i økologisk madlavning. Så der er komme ny inspiration i køkkenet, som børn og personale nyder at smage.

Pia Bach Nørgaard Knudsen er ansat i en midlertidig til 31.12.2014.

Pia er idrætspædagog og har en sanseinstruktør uddannelse.

Børn

Velkommen til Marvin i gr 3 og Frederik i gr. 1


Bus til Blåbærhuset

Vi oplever et stigende antal børn i gr. 1 og 2, som bliver afleveret i Tyttebærhuset når de ellers skal i Blåbærhuset. Det har gjort, at vi har sendt en ekstra personale med bussen for at følge børnene til Blåbærhuset eller må vente med at tage med bus indtil flere møder ind. Tid, som går fra de børn der er i Tyttebærhuset. For at undgå det vil vi gerne minde om at vi åbner i Blåbærhuset kl. 7.30 og at vi gerne vil have, at de børn der afleveres efter 7.30 bliver afleveret i Blåbærhuset, når gruppen er der. Med mindre der er en særlig aftale med Berit om andet.

Forældremøde d. 23.10

Invitation og tilmelding er uddelt til alle. Tilmelding til forældremøde senest d. 10.10.2014

For at I som forældre får størst mulig indflydelse på mødet og dagligdagen, vil vi gerne have at I bidrager ved at svare på spørgsmålene på tilmeldingssedlen

I må meget gerne sende svarene pr mail til Brh@silkeborg.dk som et word dokument, det letter vores sammenskrivning

Aktiviteter

Vi arbejder fortsat med kreative processer i atelieret – alle grupper laver noget, som vi gerne vil udstille i Multihuset 22. og 23. november. (sæt kryds i kalenderne) Vi er inspireret at tryk og af Jorn der jo fylder 100 år i 2014

Vi har fokus på sansemotorik og udfordrer børnene sansemotorisk ude og inde.

Vi laver f.eks. strukturerede slåskampe, wellness, tur til krokodille hullet, nye dufte i køkkenet, lime ting på pap-rør, sanselege på loftet, lege i mørke på loftet går med bare tær i mosset m.m.