Oktober 2019

Pædagogisk tilsyn, Til- og framelding til forældremødet, Husk i garderobetasken, Vejkryds, Morgenmustik, kunstudstilling

Børn
Velkommen til Frede og Oliver i gr. 3

Forældre-arbejdes-hyggedag
Tusinde tak for alt det I har lavet, vi nyder det hver dag. Vi har også hørt at I hyggede jer og fik snakket sammen med børn og forældre i samme gruppe, det er jo hele ideen.

Pædagogisk tilsyn
I forbindelse med pædagogiks tilsyn, som kommunen skal foretage er det besluttet at der skal være gæstebesøg af en pædagog fra en anden børnehave. Vi får besøg af Heidi fra Kratgården i uge 41. Hun vil kigge efter hvordan vi arbejder fagligt, hvordan vi tage børnenes perspektiver, hvilke legemiljøer vi har, hvordan vi taler med børnene og meget mere.
Den 30.10 er selve den pædagogiske tilsynssamtale. Konsulenterne besøger huset på egen hånd den første time, hvorefter der er dialog om det Heidi og konsulenterne har oplevet. Vi skal selv bidrage med eksempler på børneperspektiver. Der bliver skrevet en rapport, som efterfølgende kommer på hjemmesiden.
I uge 40 er Anders i Kratgården med samme opgave som Heidi. Vi håber at han kommer hjem med ideer vi kan have gavn af.

Til- og fra melding samt svar til forældremødet

Tak for alle de svar vi allerede har fået, vi er nået op på 29 svar men håber at flere hænger på. Hermed link for Til- og framelding til forældremødet, hvis problemer kontakt personalet.

Gr. 1. Vi har lagt et link på hjemmeside om – ”Når store bliver små - giv alle børn en god skolestart”. Egmont Rapport 2019

Tasker til garderoben
Vi oplever, at det går rigtig godt med at fragte tøj fra hjem til børnehave og omvendt, i de nye tasker. En dag i fremtiden vil vi sætte en seddel fast i tasken med en liste over det tøj vi gerne vil have at den indeholder. Vi håber at sedlen vil hjælpe jer til at børnene har det med de har brug for, det vil hjælpe os rigtig meget i hverdagen.

Vejkrydset
Berit har møde d. 2.10 ang. hvad der skal ske med legepladsen, for vi skal selvfølge have den genetableret. Selve vejkrydset er færdigt d. 20.11 hvis alt går vel.

Aktiviteter
Efteråret er over os og vi har gang i kreative projekter til kunstudstillingen. Måske er det værker, som I kan ønske jer til jul?
Vi samler svampe og kigger på blade og naturen i efteråret. Der er også masser af edderkopper og vi har tudserne i Blåbærhuset, som børnene samler guf til orm, bænkebider og den slags.

Morgenmustikken starter op, hvor vi på skift er på loftet, til Musik, gymnastik eller hvad grupperne finder på.

Gr.1 har allerede være på en vandretur med deres stokke. Inden de skal starte i skole kommer de på flere vandreture.

Gr.1 Forsætter også med at Danse og de har lavet hatteteater med Signe.