Oktober 2017

Kære forældre.
Tryk faces, Mediekassen Natur,Trivsel på Tværs, Hjælp til kunstudstilling, Læreplan Kultur, æstetik og fællesskab, Indskrivning til skole

Tryk - Face

Børn
Velkomme til Ida Bjerg Bækdahl i gr. 3.

Aktiviteter
Gr. 1 og 2 har lånt Mediekassen ”Natur” i uge 40 og 41.
Silkeborg Kommunes Dagtilbud råder over 7 digitale mediekasser, som dagtilbuddene kan reservere til brug sammen med børnene. Hovedideen med kasserne er, at de skal skabe inspiration og understøttende en legende tilgang ift. brugen af digitale medier i dagtilbuddene.
En vigtig tilgang som voksen er, at man i fællesskab med børnene forsøger at undersøge, hvad teknologierne kan bruges til.
Kasse som vi har lånt indeholder: 4 stk. metaldetektorer (Easi-detektor),1 stk. Snakescope kamera, 1 stk. Celestron Micro Fi WiFi Microskop, 1 stk Easi Scope wifi

Gr. 1,2 og 3. Alle er fortsat i gang med at lave ansigter, Vi tegner, trykker, limer og laver film.
Vi snakker med børnene om hvordan vi har det i konkrete situationer, vi har også nogle kort fra ”Fri for Mobberi”, der illustrationer situationer og de er med til at skabe en god dialog med børnene. Samtidig har vi forskellige bøger om emnet vi læser for børnene.
Se evt. film om Ansigter i sand hvor gr. 2 tegner.

Høstfest - Tak for frugt og grønt til vores høst bord. Vi spiser stadig af sagerne og smager nogle fantastiske tomater og meget mere. Se evt. vores film fra 2016, det er nogen lunde det samme vi lavede i år eller I kan se foto på DayCare. Så kan børnene måske fortælle mere?

Personale
Alle medarbejdere og ledere gennemfører et uddannelsesforløb i samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs i efteråret 2017/foråret 2018. Vi glæder os til at komme i gang og sammen med jer forældre sætte endnu mere fokus på vores børns trivsel.
Læs mere om, hvordan vi arbejder med trivsel på trivsel hjemmeside til forældre
silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Laering-trivsel-og-udvikling/Trivsel-paa-tvaers

For jer som forældre her i Tyttebærhuset gør det ikke umiddelbart den store forskel. Vi vil altid tale med jer hvis vi har en bekymring om noget og det forventer vi også at I gør. Men vi håber at vi bliver mere opmærksomme på hvor vi kan gøre noget på en anden og bedre måde hvis vi vurderer, at et barn ikke trives.
Vi glæder os til at blive på klogere på flere teorier og have tid til at reflektere over hverdagen hvor børn og voksne skal trives bedst muligt.

Det er: Udviklingsøkologisk teori, systemisk teori, Tilknytningsteori, Resiliensteori, Narrativ psykologi og Positiv psykologi.

Hjælp til kunstudstillingen d. 17 – 19. november
Vi vil gerne hvis nogle af jer kan hjælpe med at sætte udstillingen op og til at tage den ned igen.
Så skriv dig på opslag hvis du har tid til det?

Fredag d. 17.11 ca. kl. 10 forventer vi at starte med at hænge billeder op og vi fortsætter til vi er færdige.
Søndag skal alt pilles ned ved lukketid kl. 16 og derefter køres i Tyttebærhuset.

Læreplan
Personalet har revideret læreplan for ”Kultur, æstetik og fællesskab”, og den nye plan er derfor lagt på hjemmesiden. Inden forældremødet vil vi gerne spørge jer om hvad I tænker om det vi går og laver med jeres børn. Vi håber selvfølgelig, at det stemmer overens med det I oplever i hverdagen. Men vi vil forholde os til jeres tilbagemelding og forventninger, for at gøre det bedste med jeres børn.
Invitation følger til forældremødet d. 6. nov.
Adresseliste – vil blive omdelt inden længe

Indskrivningen til børnehaveklasse foregår på nettet fra 11. december til og med 21. januar
Forældre til børn født i 2011 og 2012, som ikke er indskrevet i skolen, vil modtage et brev fra distriktsskolen i starten af december i den digitale postkasse.

Fælles Feriepasning - Opdateret oversigt over hvor der er fælles feriepasning frem til skoleåret 2021-2022