September 2014

Kære forældre

Høstfest, vandretur og andre aktiviteter, nyt personale, nye børn og et kig på vores ude politik.

Når det regner hele dagen er det dejligt at der er varme ved bålet

Aktiviteter

Følg med på kalenderen for i september sker der flere ting bl.a.

Høstfest, Vandretur for gr. 1 forældre, Naturens dag, Fabulatoriet, Hygiejne uge, høst i urtehaven, Sansemotoriske lege (Vi får besøg af Pia), Tryk projekter i atelieret m.m.

Se i kalenderen på pulten hvad der er sket, her vil der stå lidt i stikordsform.

Fotoalbum

Vi vil fortsat opfordre til, at hvert barn i gr. 3 laver en 4A fotoside med foto at mor og far, søskende og evt. dagplejer eller andre der betyder noget for barnet. I må gerne sende den til pr. mail, så vil jeg gerne printe det ud.

Vi vil bruge bogen til at snakke med børnene om deres familie og de kan vise os hvem de måske savner imens de er i børnehave.

Personale – Velkomme til

Pernille Vistisen er ansat i en midlertidig stilling i perioden 1.9. – 3.10, hun er vikar for Anette og Ketty, imens de er på kursus i Mediepædagogik, Selvledelse og Temaorganisering for pæd. medhjælperene i daginstitutionen.

May Britt Fremo er fra 1.9 til 19.09 i jobpraktik.

Nye børn

Velkomme til Victor og Isabella i gr. 3.

Fotografering – det er muligt at få fotograferet jeres barn/børn søndag d. 7. september – skriv jer på tilmeldingsseddelen i forgangen se mere: www.kpfoto.dk

Udepolitik

Efter at vi, desværre havde et barn der forlod børnehaven første dag efter sommerferien, har vi sammen med bestyrelsen kigget på vores udepolitik og vurderet at den forsat gælder, men med nogle mindre formuleringsændringer.

http://tyttebaerhuset.silkeborgkommune.dk/Hverdag-og-aftaler/Tyttebaerhusets-udepolitik

At børn går fra børnehaven er noget af det værste der kan ske for os, det har vi det rigtig skidt med og det er noget vi altid frygter.

Vi holder øje med børnene det bedste vi kan, men børnene kan altid forlade stedet, hvis de vil. Også selv om de ikke må, hvis viljen/grunden er der, skal de nok kravle over eller komme ud på en eller anden måde. I dette tilfælde viste drengen at mor var hjemme og der havde lige været en lang dejlig ferie med familien. Der var ingen tegn på, at drengen var ked af det og derfor ingen advarseltegn på, at han ville gå hjem.

Det sker heldigvis sjældent, jeg tror jeg har oplevet det 5 gange i de 25 år jeg har været pædagog. I alle disse tilfælde har der været noget derhjemme, som børnene mente de skulle være en del af.

Den dag det skete, blev der skrevet i bogen så alle forældre, der var i børnehaven den dag, viste besked med det samme. Der er selvfølgelig også blevet talt med forældrene og barnet – Vi sendte ikke mail ud til alle forældre, hvilket man skal ifølge kommunens indsatsplan, hvis der sættes er eftersøgning i gang.

Kl 9.30 tæller vi børn, til frokost og eftermiddagsmad, som vi altid har gjort.

I løbet af dagen ved man hvem der leger sammen og hvor, så godt det er muligt (for børn flytter sig meget rundt) Børnene leger ikke alene nogen steder uden at der er en aftale, for vi vil gerne, at de kommer og fortæller hvis der er noget. (sladre)

Vi går ofte rundt, både ude og inde (gårdvagt).

Hvis dette giver anledning til flere spørgsmål, så spørg endelig, hellere spørge os der måske har svaret end at spørge hvor det kun er gisninger og gæt/sladder.

Forældremøde

Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 23.10 kl 19 til 21.30 – invitation følger først i oktober.