September 2018

Kære forældre
Høst, Dronningen, Legetøj, Fri for Mobberi, Gr.1

Personale
Velkommen til Helene der er startede d. 27.8, som pædagogmedhjælper i en midlertidig stilling ind til 28.2.2019. Helene er uddannet ergoterapeut, men har størst erfaring som medhjælper hvor hun bl.a. har været i Ans Børnehus. Helene bor i Sorring og har 2 børn, hun vil være der hvor vi har størst behov, er dermed ikke tilknyttet en bestemt gruppe.

Vi har haft besøg af Felis, der gerne vil i Sprogpraktik. Hvis det er muligt starter han 10.9. Han kommer fra Brasilien og forstår alt dansk, men han vil gerne være bedre til at tale dansk. Han vil gerne bidrage med de kreative ting m.m.

Elizabeth har ferie hele september, hun besøger sin familie i Namibia.

Aktiviteter alle
Høst har optaget os et stykke tid, da det hele har været tidligere end normalt. Vi har plukket masser af blåbær, brombær men ikke så meget i haven i år. Vi holder høstfest kun for børnene hvor de har noget med hjemmefra. Grønt/frugt/blomster fra haven så alle bidrager til det store høst bord. Hvis nogen at jer har spottet en kornmark, der ikke er høstet, ønsker vi os et neg korn, som vi kan tærske sammen med børnene eller en majsmark hvor vi kan få sukkermajs siddende på hele planten.
Se evt. film om vores høstfest fra 2016 på youtube. https://www.youtube.com/watch?v=QDtdtPrGabk

Atelieret - Vi er i fuld gang med at lave værker, som vi gerne vil udstille for jer i november.
Børnene arbejder ud fra temaet ”insekter” som er i tråd med vores halvårstema ”Skovbunden” som vi havde i foråret og Naturens dag.
Måske I kan ønsker jer værkerne i julegave?

Besøg af Dronningen: Gr. 1 tager til Silkeborg d. 3.9 for se om de kan få øje på Dronningen?

Naturens dag/uge – vi er tilmeldt og har fået tilsendt materiale med nye lege og mere om insekter. Vi forsætter vores fokus på insekter og tilføjer nogle nye bevægelseslege i naturen.
http://www.naturensdag.dk/om-naturens-dag/

Forældrearbejdsdag d. 15.9
Opslag følger, om det bliver til noget, der arbejdes på sagen i planlægningsgruppen.

Legetøj – Af praktiske grunde ønsker vi ikke at børnene har legetøj med i Blåbærhuset.
De børn der har særlig behov for at have neget med hjemmefra og hvor det skaber tryghed for barnet, kan selvfølgelig have noget med. Det skal kunne være i rygsækken og når vi oplever, at barnet ikke har behov for det mere, opfordre vi eller hjælper vi med, at få det lagt i rummet.

Fri for mobberi
Sidste år arbejdede vi med ”Ansigter” hvor vi talte med om følelser og ansigtsudtryk. Noget at det vi brugte var fra materialet ”Fri for Mobberi”. I marts var 4 personaler på kursus i Fri for Mobberi og vi har siden haft det på dagsordenen til personalemøder.

Nu er vores Bamseven så kommet til Tyttebærhuset og vi bruger materialet fra Maryfonden om Fri for Mobberi, til samling med børnene ca. en gang om ugen. Vi håber at I har bemærket det, evt. set det i kalenderen, set billeder eller hørt børnene tale om at være en god kammerat eller at de har fået tegnet en fortælling på ryggen m.m.

Målet er at alle trives og at vi taler om det i fredstid. Som forælder har I stor indflydelse på børnegruppens trivsel - også selvom I ikke altid er der fysisk. I er nemlig med til at præge stemningen og kulturen i børnehaven igennem jeres snak hjemme ved spisebordet.
Derfor er det vigtigt, at forældre tager et medansvar og engagerer sig i hele børnegruppen og gør en indsats, der rækker ud over eget barn. Se ekstra forældrebrev, der omhandler ”Fri for Mobberi”

Til gr. 1 forældre
• Vi er nået til gr. 1 og der er nogen ting i årets løb der er lidt særligt for dem.
• I år er det dem der skal gå Lucia i kirken.
• I perioden fra nov. – januar skal samle på hvor børnene er i forhold til Skolestart.
• I forårsperioden vil der være besøg børnehaverne i mellem med de kommende skolebørn, samt besøg i skole/SFO. Det fortæller vi mere om på forældremødet i oktober.
• De skal til 1.1.2 i Lunden, hvor der ser brandbiler mm., der er cykeluge osv.
• I det kommende år skal i forvente, at vi stiller større krav til deres selvhjulpet hed og det må I også gerne gøre derhjemme. Det giver større frihed og selvværd, når man ikke er afhængig af hjælp fra en voksen. De skal øve sig i selv at løse konflikter i legen – vi er der naturligvis og hjælper med at styrke kompetencerne her, vi opfordre dem til at hente hjælp når det er svært og vi ønsker at de lære at se situationen fra flere sider/perspektiver. De der kigger på kan også have indflydelse på det der sker i en konflikt. En god ting er at kunne sige ”pyt”, så alt ikke tages for alvorligt.
• De forstår bedre regellege som fodbold, dåseputte, Ulven kommer, brætspil m.m.
• Det kan være svært at tabe, så vi øver os i at håndtere denne følelse og prøve igen selv om det er svært.
• Sprogligt kan I hjælpe børnene på vej med højtlæsning, rim/remser, synge osv.
• En anden praktisk ting er at børnene snart skal begynde at øve sig i at tørre sig selv efter toiletbesøg. Vi vil gerne have at I giver os voksne en melding på hvor langt I er med det, så vi kan samarbejde om det.
• Godt at rose indsatser og ikke resultatet – vi/du øver os/dig siger vi i Tyttebærhuset – vi vil gerne se muligheder i en mislykket indsats.
• Vi oplever at børnene har mange legeaftaler hjemme det er dejligt. Bliv ved med det. Det styrker kammeratskabet også fremadrettet.
• Husk, at det man øver sig på bliver man god til, så lad børnene selv prøve og hjælp når det er nødvendigt.

Link til brev om Fri for Mobberi

Kort nyt
- Husk dato forældremøde d. 9.10
- Husk dato for personaledag d. 16.11 – hvor de børn der har behov passes af vikar.
- Tumleren bliver vandskuret og malet her i efteråret.
- Telefonlisten, som bliver printet og delt ud til alle. Så I kan lave legeaftaler. Listen bliver lagt på pulten, hvor I kan rette og slette hvis I ikke ønsker at være på den.   .Når alle har set den, vil den bliver printet.