Børn:
Velkommen til Viktor og Ester i gr. 3 og Ellen i gr. 1.

Personale:
Som I nok har opdaget er Sara Salomonsson startet. Hun er ansat i en midlertidig stilling som medhjælper i perioden d. 26.8 – 28.2.2020 – Sara vil fylde hullerne når det faste personale har fravær – kursus, ferie og sygdom
Allerede den første uge i september er Elizabeth og Anette på kursus i ”Mentalisering” og Tina er på ferie. Så Sara har en stor opgave at løse!!

Sæt kryds d. 15.11 hvor vi afholder personaledag.
Dvs. at vi vil arbejde uden børn med et fagligt emne og planlægning.
Derfor spørger vi, om nogle af jer har mulighed for at holde fri med jeres børn og måske hjælpe ved at inviterer andre børn med hjem?
En anden mulighed er, at de forældre der har lyst, kan lave en hyggedag med børnene her i Tyttebærhuset, sammen med vores vikarer.
Endelig kan det jo være, at bedsteforældre kan være behjælpelige.
Til/fra melding på Day Care.

Efterårets Arbejds- / Forældre-barn hygge dag
Se opslag og i kalenderen på hjemmesiden
Mødested: Gruppe 2 i Tyttebær- eller Blåbærhuset lørdag d. 14/9 kl. 9:30 (sted besluttes senere)
Gruppe 1 i Blåbærhuset søndag d. 15/9 kl. 9:30
Gruppe 3 i Tyttebærhuset søndag d. 15/9 kl. 9:30

Fotografering – Der er mulighed for portræt fotografering lørdag d. 7.september – til melding op seddel på opslagstavlen, hvor I kan booke en tid.

Til høstfesten får vi taget vores gruppebillede

Børn aktiviteter
Vi er tilmeldt Danmarks naturfredningsforening naturuge i uge 36. Meget gør vi i forvejen, men materialet vi får er god inspiration til mere.
I hele landet foregår der aktiviteter for familier, hvis det skulle have interesse.
https://www.naturensdag.dk/?gclid=EAIaIQobChMI1ILSmaWq5AIVydmyCh31ZQnCEAAYASAAEgKnF_D_BwE
Se også artikel om børn leger vildt i naturen.
https://www.dn.dk/nyheder/forskere-lad-born-lege-vildt-i-naturen/

Høstfest- Vi synger en sang om en mejetærsker, men børnene ved ikke hvordan den ser ud. Så hvis I på jeres vej kommer forbi en må I gerne vise børnene en fra det virkelige liv. Det er jo ikke mejetærsker vi har flest at her i Sejs.

Vi maler på vores hjemmelavet papir – som vi forventer bliver udstillet i Multihuset – Måske kan I ønske jer det i julegave.

Gr. 1 deltager i et danseforløb 11 gange i løbet af efteråret. – Dansen bygger på kreative og fantasifulde udtryksformer, kropsbevidsthed og afspænding.

Vejkryds og vores legeplads.
Da vi skal afgive et hjørne af legepladsen mod Tyttebærvej til det nye vejkryds har vi med hel søgt om at få hjørnet ud til Julsøvej hvor der græs. Så inden for den nærmeste tid vil hegnet bliver flyttet.

Kalender på smartphone
Vores google kalender kan I have som link på telefonen, så er det nemt at følge den. Vi hjælper gerne hvis I ikke kan få det til at virke.
Ligeledes kan I tilmelde jer Nyhedsbrev, når der er lagt nyt på hjemmesiden.