Trafik trafik ved Tyttebærhuset og skolen

Orientering fra skoleleder Kristian Mikkelsen, Overholde færdselsloven, "standsning og parkering forbudt" Sikkerhed for cyklende og gående, farlig vej i Sejs

Tanker bilen op

Jeg ved, at jeg rigtig mange gange har opfordret til, at alle overholder færdselsloven, når man kører i bil omkring skolen og børnehaverne. Og særligt i forhold til skiltningen med "standsning og parkering forbudt" og også skilte med "al indkørsel forbudt". Det vigtige heri er på den ene side at varetage sikkerheden for cyklende og gående og på den anden side at sikre, at de 36 pladser (18 ved Tyttebærvej og 18 nedenfor hallen) er til rådighed for ansatte på skolen og i børnehaverne, hvilket vil sige ca. 100 medarbejdere. Det er stressende for medarbejderne, at pladserne bliver taget af ikke ansatte og det er farligt for de cyklende og de gående, når der bakkes og vendes de to steder. Jeg har fået rigtig mange klager fra både forældre og ansatte om denne manglende respekt for skiltningen og nogen har i afmagt tilkaldt politiet, fordi mine utallige opfordringer bare ikke respekteres. I dag var ordensmagten så på pletten og uddelte et antal bøder a 1500 kr for ulovlig parkering ved området nedenfor hallen. Om de også kommer forbi Tyttebærvej og om de kommer igen ved jeg ikke. Men hvis ALLE nu respekterede skiltningen, så er der i hvert fald ikke behov for flere besøg af politiet.
Hvis man vil spørge til, hvorfor vi ikke anvender den store plads ved Tyttebærvej, så er svaret, at vi skal i gang med næste etape af renoveringen af skolen, og pladsen skal anvendes som byggeplads. I masterplanen stod der, at dette arbejde skulle påbegyndes august-september 14, men det går først i gang her sidst i november af forskellige grunde, som det kommer for vidt at redegøre for her. Men der går mindst et år, før vi er færdige med at nenovere skolen.
P.S.: Husk at få lys på cyklen og reflekser på både cykler og fodgængere for en sikkerheds skyld!
M.v.h Kristian Mikkelsen, Skoleleder