Artikel fra hverdagen

Artikel i 0 - 14 - Anerkendelse og inklusion, også i grupper.

Børnehavebørn på tur

Se artikel: "Berit - Jeg har lige skruet 16 skruer ud!!!" 

Denne artikel har været bragt i tidsskriftet 0-14, nr. 2-2018, som handler om anerkendelse og inklusion. Hele nummeret er på 100 sider og kan bestilles på tlf. 86187888 eller via Pædagogisk forum.

Læs mere på Pædagogisk Forum