Brug af Medier i Tyttebærhuset

Ipad, Kamera, Computer, Go Pro, Touch skærm, Snake Camera m.m. i Tyttebærhuset.
Børnene arbejder med Ipad på kreative måder

Sammenhæng

Siden 2012 har alle medarbejdere haft egne iPad eller adgang til iPads.
Der er kommet flere og flere Digitale medier i huset, nye kameraer, go pro, slange kamera m.m.

Personalet har fået et fortroligt forhold til digitale medier og det er blevet en del at hverdagen. Der sendes eks. mødeplan, dagsorden til personalemøde m.m. digitalt.

Digitalt kommunikerer vi med forældrene via sms, mails og via DayCare.
Hjemmesiden bliver brugt til at dokumentere og informere om dagligdagen, hvor Google kalenderen er et vigtigt bindeled. Vi deler mange film, som børnene laver og sætter link på hjemmesiden via YouTube.

Ud over iPads bruger vi også computer og andre medier, som vi bruger sammen med børnene, når der f.eks. skal skrives tekst til billeder og andre fortællinger.
Vi tager billeder og printer ud, eller sender til forældre, til iMovie eller på anden måde bruger det kreativt.
Børnene vil gerne hjælpe med at kopiere og synes det er værdifuldt, at deres tegninger bliver scannet ind eller sendt til en mail og printet ud eller kommer på hjemmesiden m.m.

Vores holdning til multimedier er, at børnene får nok skærm derhjemme, derfor skal børnene tilbydes noget andet i børnehaven. Her skal der sanses, opleves og leges med andre børn. Det er fortsat det vi vægter mest.

Vi ønsker stadig, at forholde os kritisk til de medier, som omgiver os hver dag og reflektere over, om det der kommer på markedet, er redskaber, der kan matche vores værdier og mål med arbejdet.

Vi oplever at iPads og andre medier giver os nogle muligheder, der kan forenes med vores syn på børns læring. Det er et redskab, der kan bruges i en social sammenhæng og som kan bruges kommunikativt. Vi er nysgerrige på dette redskab, og vi prøver det hele tiden af, for at finde ud af, hvad det kan bidrage med i vores hverdag.

Det er individuelt hvilke mediekompetencer vi har, men alle er gode til at hjælpe hinanden, videreformidle erfaringer og viden i en aktuel situation og mere formelt til personalemøder. (Intern læring)

Vi har en uddannet Mediepædagog, flere har deltaget i forskellige kurser og temadage og pædagoger og medhjælpere har deltaget i kommunens mediekurser m.m.

Vi erkender, at IT er en del af hverdagen: Bent Hubert siger: ” Børn er nærmest omklamret af medierne, og hvis ikke de har måder at håndtere og forholde sig til dem på, er de ilde stedt. De er nødt til at have kritisk, analytisk tilgang til den måde, medierne behandler dem på” Han mener, at digital pædagogik ikke er et valg, men et vilkår.

”Vi vælger ikke, om vi skal lære børn at læse og skrive. Det er en kulturteknik, der er nødvendig. Det er digitalisering også, ellers er man digital analfabet,” fastslår han.

Mål

 • At børn og voksne får styrkes deres digitale kompetencer.
 • At vi bruger Ipads og andre medier, som et pædagogisk redskab, som et supplement til øvrige aktiviteter i en social sammenhæng. (Inklusion)
 • At børnene på eget initiativ bruger iPads kreativt –
 • At vi opsøger viden her og nu. F.eks. i skoven.
 • At børnene er med til at dokumentere og udtrykke sig (film, tegninger, bøger og billeder).
 • At Medierne bidrager til børnenes evne og lyst til at udtrykke sig kreativt
 • At børn og voksne bruger IT på en fokuseret og kritisk måde.
 • At vi har en Medieplan (Kompetenceplan) Udarbejdes efterår 2015
 • At vi deler viden, erfaringer med forældre og kolleger – (via hjemme siden, YouTube m.m.)
 • At udstyret prioriteres/rette apps – indkøbes og bruges.

Tiltag

 • Vi bruger Ipad til at tegne, filme, fotografere, søge viden, lave vendespil og lave børnenes egne fortællinger m.m.
 • At arbejde med Ipad i mindre grupper
 • At de voksne gør udstyret tilgængeligt for børnene.
 • At personalet deltager i workshops med øvrige inst. der har I pads. Og undersøger mulighederne m.h.t. relevante apps.
 • At vi bruger andre Medier – Go Pro, slange kamera m.m.
 • Vi er opsøgende ny viden både teoretisk og i praksis.

Tegn

 • At vi ser børn/voksne hjælper hinanden og at vi udfolder de kompetencer vi har omkring forskellige medier.
 • At alle børn får muligheden.
 • At alle børn og voksne er nysgerrige og har lyst til at lære.

Evaluering

 • Vi viser gerne det frem, vi har lavet med forskellige medier.
 • Skriver praksisfortællinger og reflektere over praksis.
 • Laver SMTTE for planlagte forløb.

Se noget at det vi har lavet på vores Youtube konto Børnehaven Tyttebærhuset

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen.