En god start

Velkommen til Tyttebærhuset, Forældresamarbejde, Aktiviteter, Mål, Åbningstider, Ferie, Tøj, Kostpolitik m.m.

Plukker ribs ved Blåbærhuset

En god start i Børnehaven Tyttebærhuset

Velkommen til Tyttebærhuset, vi håber I får en god tid her hos os. 

      

Vi vil gerne sammen med jer finde den bedste måde at give jer og jeres barn en god start i vores børnehave.      

Når det er muligt, alt efter hvornår på året man starter, have vi gode erfaringer med, at nye børn starter i Skovbørnehaven ”Blåbærhuset”, hvor de kun er sammen med deres egen gruppe. På denne måde er der mere ro og nærvær, da børnene kun skal forholde sig til få voksne og børn.

Naturen i sig selv byder også ind med ting, der umiddelbart motiverer og giver glæde og mulighed for at komme ind i et nyt fællesskab: At grave orm til fiskene, at save, at tænde bål m.m. Derfor håber vi altid at det passer med kalenderen, at barnets gruppe skal være i Blåbærhuset.

 • Vi opfordrer forældre og børn til at besøge legepladsen i Tyttebærhuset og Blåbærhuset så meget det er muligt inden opstart. Så kender barnet steder på legepladsen og kan bedre overskue det store rum, når det starter.
 • Søskende kommer med forældrene, når de henter større søskende i Tyttebærhuset/Blåbærhuset.
 • Dagplejen/vuggestuen kommer på besøg på børnehavens legeplads, det kan aftales med personale og forældre. Vi har også dagplejere, der spontant kigger forbi, og leger på legepladsen, det er de velkomne til.
 • Når der er 5 børn og derover aftaler vi bestemte dage hvor børnene kommer på besøg med deres forældre.
 • Ellers aftales det med børnehaven, hvornår det passer. Vi vil gerne sikre at primær-voksne er her ved første besøg, for at give mulighed for en god tilknytning.
 • Efter det første besøg, aftales behovet for flere besøg.
 • Det er individuelt, hvor stort et behov børnene har, for at deres forældre er med i starten. Det er en balance, hvis forældrene er der for længe, kan det også forhindre børnene i at få kontakt med personalet og de andre børn.
 • Vi opfordrer til at barnet har billeder af forældre, søskende og dagplejemor, pædagog eller andre personer barnet er knyttet til. Hvis det er muligt, kan I laver 1 – 2 A4 sider i en plastlomme, som vi kan have her i børnehaven i en mappe. Mappen bruger vi til at kigge i når jeres barn har lyst til at fortælle om jer, eller savner jer lidt. 

    

De voksnes opgaver i forbindelse med børnehavestart     

 • Vi vil gerne, at I kontakter børnehaven, når I har fået besked om, at jeres barn har fået plads. Her aftaler vi et tidspunkt for det første besøg, da vi gerne vil sikre, at der er en primær -voksen der tager imod.
 • Når der er 5 børn og derover, som skal starte i Tyttebærhuset, inviterer vi til at fyraftens- informationsmøde hvor nye forældre deltager, uden børn.
 • Til informationsmødet informeres generelt om det at gå i Tyttebærhuset. Vi opfordrer også forældre, der allerede kender børnehaven til at deltage. Vi synes det er rart, at I vil dele jeres erfaringer med de nye forældre og kan få hilst på de andre forældre i jeres barns gruppe
 • Individuelle informationer om barnet gives til primærpersonalet.
 • Ved behov aftales der et overleveringsmøde med relevante personer. Med en forud aftalt dagsorden, som kan handle om særlige forhold omkring barnet: sygdom, behov for særlig støtte, familieforhold, bopæl, etnisk baggrund m.m.
 • Alle børn har 2 primære voksne og tilhører en aldersopdelt gruppe.
 • Vi holder et opfølgnings møde når barnet har gået her ca. 1 -3 måneder.

Vores overordnede mål:   

I samarbejde med forældrene vil vi give børnene de bedste betingelser for et godt børneliv. Vi vil tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, udvikling og behov. Vi ønsker, i trygge og inspirerende omgivelser, at udvikle barnets nysgerrighed og åbenhed overfor omverdenen.

     

Aktiviteter

I Tyttebærhuset lægger vi vægt på, aktiviteter som teater, musik/bevægelse, værksted, urtehave, udeliv, idrætslege, at tegne/male i Atelieret og lave sjove ting på ipads.

Vi lægger også vægt på at ”sysle”, dvs. at være aktive som voksen/barn, og at have noget meningsfyldt at lave. 

Hvert forår har vi et halvårstema på tværs af Tyttebærhuset og Blåbærhuset.

Blåbærhuset (Skovbørnehave): 

Vi har et hus i skoven ved Hattenæs som hedder ”Blåbærhuset”, her kommer børnene ca. 1/3 af deres børnehave tid. Se kalender på hjemmesiden, hvilken gruppe der er i

Blåbærhuset.

Målet med Blåbærhuset er:

 • At give børnene en forståelse for naturens muligheder og værdier.
 • At give alle børn i Tyttebærhuset mulighed for at være ude i naturen
 • At opleve naturens elementer.
 • At styrke alle sanser.
 • At høste fra naturen.
 • At lave alderssvarende aktiviteter/udfordringer.
 • At give mulighed for at børnene kan skabe relationer til jævnaldrende.

     

Fødselsdage:

Vi holder fødselsdag for børnene i børnehaven og I er meget velkomne til at deltage. Børnene i gruppe 1. kan invitere hjem til fødselsdag.

Hjemmebesøg:

Vi kommer gerne på besøg hos alle børnene for at se hvor de bor. Vi vil dog ikke indenfor, vi kan lege i haven og spiser madpakke der.

Årstidsfester:

Vi holder mange årstidsfester som vi nyder at forberede, vi holder: Fastelavnsfest, påskefest, majfest, sommerfest/afslutning på tema, høstfest, Luciadag og julefest. 

Forældrene deltager i et arrangement i løbet at året og på Luciadag. Se også folder ”Traditioner i Tyttebærhuset”  

Kontakt:

Send helst en sms, hvis det er en besked der ikke kræver et svar

Tyttebærhuset: 29 28 32 22
Kontoret: 30 34 59 19
Blåbærhuset: 21 17 42 22

Mail til Leder Berit Rømer Hansen: brh@silkeborg.dk

Gruppeopdeling:

Børnene er aldersopdelte i Blåbærhuset.

Der vil for det meste være en af deres primær-voksne.

I Tyttebærhuset er de aldersintegrerede, og der er mulighed for, at vi kan lave aktiviteter og ture på tværs af alder og at børnene leger på tværs og de kan bruge hele huset.

I Blåbærhuset er der ansat en pædagog, som er fast tilknyttet Blåbærhuset.

Primærkontaktperson:

De voksne kender alle børn, og det har mange fordele. Vi ønsker dog samtidig at sikre, at der er voksne med et særligt ansvar for de enkelte børns trivsel. Derfor har vi tilknyttet primærkontaktpersoner til grupperne:

Pr. 1.8.2020
Gruppe 1: Hanne, Elizabeth (Berit)

Gruppe 2: Lilli, Mads M, Anette (Berit)
Gruppe 3: Anders, Trine (Berit)

Hvis der er særlige forhold omkring jeres barn, vil vi gerne, at I henvender jer til en af jeres primærkontaktpersoner. Det kan f.eks. være omkring et barns sygdomsforløb. Vedkommende vil så give besked til os andre via vores interne meddelelsesbog – hvis det ellers er noget, I synes der skal gives videre.

Vi bestræber os på, at gruppen altid har en af deres primærvoksne at være sammen med, uanset om de er i Tyttebærhuset eller i Blåbærhuset.

Sygdom:

Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitsomme sygdomme. 

Vi modtager kun barnet, når det er rask og kan deltage i de almindelige aktiviteter.

Bliver barnet syg i børnehaven, ringer vi til jer. Det er derfor vigtigt, at vi altid har jeres arbejdsnumre. Husk at tjekke i DayCare. og give os nye telefonnumre ved jobskifte.

Hvis jeres barn endnu ikke er renligt:

Vi har rigtig gode erfaringer med at udnytte overgangen til børnehaven. Det er en meget god motivation.

       

Tøj:

Husk rigeligt med strømper og underbukser til skiftetøj.

Overtøj efter årstiden. Forår og efterår er en kombination af termotøj og regnetøj det mest praktiske. Tænk på, at buksebens-elastikken på flyverdragt m.v. skal være nem at få udover støvlerne.

Husk navn i overtøj, fodtøj, hue og luffer.

Vi vil gerne at garderoben tømmes hver fredag i Tyttebærhuset og ved skift i Blåbærhuset. Forældre fragter selv tøj til og fra Blåbærhuset, sætter det evt. i kælderskagten. 

Tyttebærhuset sørger for at hvert barn får deres egen garderobetaske fra start, som vi gerne vil have at I bruger.

Kostpolitik i Tyttebærhuset

Tyttebærhuset og Blåbærhuset dufter af nybagte boller, kogte rødbeder, eller måske jordbærgrød?

Da børnene opholder sig en stor del af tiden i institutionen, bør vi være med til at give dem mulighed for at udvikle gode spisevaner.

Vi har som forældre og personale et ansvar for børnenes kostvaner, idet dårlig ernæring ofte er årsag til fedme samt diverse sygdomme senere i livet.

Børnene tager ind imellem aktiv del i den madlavning der foregår i Tyttebærhuset. Vi har afsat personaleresurser til forberedelse af formiddagsmad, så der dagligt er gang i køkkenet.

Vi har selv en lille urtehave hvor børnene også er med fra frø til grøntsag, disse grøntsager bruger vi selvfølgelig også.

Inden vi spiser vasker børnene deres hænder, og ofte hjælper de med borddækningen. Vi samles om bordet, og forsøger at skabe hygge, nærhed og ro om maden, vi bestræber os også på at børnene bruger kniv og gaffel.

      

Børnene bliver præsenteret for forskellig mad og sammen er vi nysgerrige på, hvad det er. Derfor laver vi små smagsprøver og opfordrer børnene til at smage. Ingen skal tvinges til at smage, men alle skal have muligheden og få mod på at smage. Alle får altid en lille bid af det hele på tallerkenen, velvidende at det måske ikke bliver spist de første mange forsøg. Men ved tålmodighed og ved at sidde i fællesskabet om bordet, lykkes det ofte på et tidspunkt. Det man ikke bryder sig om i dag, smager måske godt i morgen!

Måltidet er ikke bare noget der skal overstås, men en hyggestund på dagen.

Morgenmad:

Børnene har mulighed for at spise morgenmad fra kl. 6.30 til 7.30. Vi har havregryn og cornflakes med mælk. Husk på, at en sund og god morgenmad giver en god start på dagen.

Eftermiddagsmad:

Om eftermiddagen samles vi igen kl. 14.30 til rugbrød med smør, gulerødder og lidt stykke frugt. Børnene kan sige nej tak til dette tilbud.

Fødselsdage:

Traktementet er forældrenes valg. Dog bør det søde og usunde begrænses.

Ved fødselsdag i hjemmet i gr. 1, ønsker vi ikke, at der skal bringes søde sager med tilbage i børnehaven.

     

Kostordning:    

Blev indført 1. januar 2010 og hvert andet år har forældregruppen mulighed for at fravælge en kostordningen. I februar 2020 besluttede bestyrelsen, at den skal fortsætte.

Bestyrelsen har besluttet, at børnene skal have madpakke med i Blåbærhuset til frokost. Formiddags mad og eftermiddagsmad sørger børnehaven for. Det vil samtidig være med til at børnene i Blåbærperioderne har mulighed for en kærlig hilsen hjemmefra og den glæde og tryghed som "madpakken" altid er for barnet. Børnene har også mulighed for at øve sig i selv at håndtere en madpakke. Det får de også brug for i skolen.
Det vil sikre, at der er mulighed for spontane ture alt efter vind og vejr og at tiden ikke går med at lave mad.

I Tyttebærhuset vil der til gengæld være fuld forplejning i hele børnehaves åbningstid. Med denne løsning hænger budgettet sammen og børnene bliver inddraget og får mindst et sundt måltid om dagen, som loven forskriver.

Vi har det Økologiske Guldmærke, hvilket betyder at vi kan dokumenter at vi er over 90% økologiske.

     

     

Åbningstider:

Tyttebærhuset mandag til torsdag kl. 6.30 – 16.45 fredag 6.30 - 16.30.

De børn der skal i Blåbærhuset kan afleveres/hentes i Blåbærhuset fra kl. 7.30 – 13.50 fredag kl. 7.30 til 12.50.

Vi kører med bybus fra og til Tyttebærhuset. Kun de børn, der har behov for at blive passet før 7.30 kan afleveres i Tyttebærhuset. Hvis dette giver anledning til problemer, må I drøfte muligheder med Berit.

Begge steder forventer vi, at alle børnene er mødt kl. 9.30, hvor vi har samling eller kan tage på tur.

Vi bestræber os på at være tilbage fra ture ud af huset og færdig med aktiviteter, inden kl. 13.30-14.00.

Ferielukning hvor der tilbydes fælles feriepasning et sted i kommunen:

Mellem jul og nytår.
Uge 28, 29 og 30.
Dagen efter Kr. Himmelfarts dag
3 dage før påske. Der er fælles pasning, i en anden institution disse dage.
Grundlovsdag lukket

     

Kontakt:

Send helst en sms, hvis det er en besked der ikke kræver et svar

Tyttebærhuset: 29 28 32 22
Kontoret: 30 34 59 19
Blåbærhuset: 21 17 42 22

Mail til Leder Berit Rømer Hansen: brh@silkeborg.dk

Hjemmesiden: http://tyttebaerhuset.silkeborgkommune.dk/

YouTube: Børnehaven Tyttebærhuset  https://www.youtube.com/channel/UCxucqVgADfkpROd4ikb_s4g  – se film vi har lavet

Gruppeopdeling:

Børnene er aldersopdelte i Blåbærhuset.

Der vil for det meste være en af deres primær-voksne.

I Tyttebærhuset er de aldersintegrerede, og der er mulighed for, at vi kan lave aktiviteter og ture på tværs af alder og at børnene leger på tværs og de kan bruge hele huset.

I Blåbærhuset er der ansat en pædagog, som er fast tilknyttet Blåbærhuset.

Primærkontaktperson:

De voksne kender alle børn, og det har mange fordele. Vi ønsker dog samtidig at sikre, at der er voksne med et særligt ansvar for de enkelte børns trivsel. Derfor har vi tilknyttet primærkontaktpersoner til grupperne:

pr.1.8.2018

Gruppe 1:Lilli, Mads M, Anette (Berit)

Gruppe 2: Anders, Anni, Mads F (Berit)

Gruppe 3: Hanne, Elizabeth (Berit)

Hvis der er særlige forhold omkring jeres barn, vil vi gerne, at I henvender jer til en af jeres primærkontaktpersoner. Det kan f.eks. være omkring et barns sygdomsforløb. Vedkommende vil så give besked til os andre via vores interne meddelelsesbog – hvis det ellers er noget, I synes der skal gives videre.

Vi bestræber os på, at gruppen altid har en af deres primærvoksne at være sammen med, uanset om de er i Tyttebærhuset eller i Blåbærhuset.

Sygdom:

Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitsomme sygdomme. 

Vi modtager kun barnet, når det er rask og kan deltage i de almindelige aktiviteter.

Bliver barnet syg i børnehaven, ringer vi til jer. Det er derfor vigtigt, at vi altid har jeres arbejdsnumre. Husk at tjekke i DayCare. og give os nye telefonnumre ved jobskifte.

Hvis jeres barn endnu ikke er renligt:

Vi har rigtig gode erfaringer med at udnytte overgangen til børnehaven. Det er en meget god motivation.

       

Tøj:

Husk rigeligt med strømper og underbukser til skiftetøj.

Overtøj efter årstiden. Forår og efterår er en kombination af termotøj og regnetøj det mest praktiske. Tænk på, at buksebens-elastikken på flyverdragt m.v. skal være nem at få udover støvlerne.

Husk navn i overtøj, fodtøj, hue og luffer.

Vi vil gerne at garderoben tømmes hver fredag i Tyttebærhuset og ved skift i Blåbærhuset. Forældre fragter selv tøj til og fra Blåbærhuset, sætter det evt. i kælderskagten.

Kostpolitik i Tyttebærhuset 

Tyttebærhuset og Blåbærhuset dufter af nybagte boller, kogte rødbeder, eller måske jordbærgrød?

Da børnene opholder sig en stor del af tiden i institutionen, bør vi være med til at give dem mulighed for at udvikle gode spisevaner.
Vi har som forældre og personale et ansvar for børnenes kostvaner, idet dårlig ernæring ofte er årsag til fedme samt diverse sygdomme senere i livet.

Børnene tager ind imellem aktiv del i den madlavning der foregår i Tyttebærhuset. Vi har afsat personaleresurser til forberedelse af formiddagsmad, så der dagligt er gang i køkkenet.

Vi har selv en lille urtehave hvor børnene også er med fra frø til grøntsag, disse grøntsager bruger vi selvfølgelig også.

Inden vi spiser vasker børnene deres hænder, og ofte hjælper de med borddækningen. Vi samles om bordet, og forsøger at skabe hygge, nærhed og ro om maden, vi bestræber os også på at børnene bruger kniv og gaffel.

      

Børnene bliver præsenteret for forskellig mad og sammen er vi nysgerrige på, hvad det er. Derfor laver vi små smagsprøver og opfordrer børnene til at smage. Ingen skal tvinges til at smage, men alle skal have muligheden og få mod på at smage. Alle får altid en lille bid af det hele på tallerkenen, velvidende at det måske ikke bliver spist de første mange forsøg. Men ved tålmodighed og ved at sidde i fællesskabet om bordet, lykkes det ofte på et tidspunkt. Det man ikke bryder sig om i dag, smager måske godt i morgen!

Måltidet er ikke bare noget der skal overstås, men en hyggestund på dagen.

Morgenmad:

Børnene har mulighed for at spise morgenmad fra kl. 6.30 til 7.30. Vi har havregryn og cornflakes med mælk. Husk på, at en sund og god morgenmad giver en god start på dagen.

Eftermiddagsmad:

Om eftermiddagen samles vi igen kl. 14.30 - 15 til brød, gulerødder og lidt stykke frugt. Børnene kan sige nej tak til dette tilbud.

Fødselsdage:

Traktementet er forældrenes valg. Dog bør det søde og usunde begrænses.

Ved fødselsdag i hjemmet i gr. 1, ønsker vi ikke, at der skal bringes søde sager med tilbage i børnehaven.

     

Kostordning:    

Blev indført 1. januar 2010 og hvert andet år har forældregruppen mulighed for at fravælge en kostordningen. I april 2016 besluttede bestyrelsen, at den skal fortsætte.

Bestyrelsen har besluttet, at børnene skal have madpakke med i Blåbærhuset til frokost. Formiddags mad og eftermiddagsmad sørger børnehaven for. Det vil samtidig være med til at børnene i Blåbærperioderne har mulighed for en kærlig hilsen hjemmefra og den glæde og tryghed som "madpakken" altid er for barnet. Børnene har også mulighed for at øve sig i selv at håndtere en madpakke. Det får de også brug for i skolen.
Det vil sikre, at der er mulighed for spontane ture alt efter vind og vejr og at tiden ikke går med at lave mad.

I Tyttebærhuset vil der til gengæld være fuld forplejning i hele børnehaves åbningstid. Med denne løsning hænger budgettet sammen og børnene bliver inddraget og får mindst et sundt måltid om dagen, som loven forskriver.
Vi bestræber os på, som minimum, at de basale varer er økologiske.

     

     

Forældresamtaler:

Hvis I mener, at I har brug for en samtale, er I altid meget velkomne til at aftale tidspunkt med en primærvoksen. Det kan handle om både stort og småt, men vi sætter stor pris på, at problemer løses mens de er små. 

Ellers tilbyder vi en samtale ca. 1 – 3 mdr. efter børnehavestart.

Møder:

Forældremøde en gang om året. 

Bestyrelsesmøde mindst fire gange om året.

Personalemøde/gruppemøde hver måned

Personaledag eller weekend hvert år - Hvor forældre hjælper med at passe børnene.

Børnehaven er et fælles anliggende:

Det er vigtigt at børn, forældre og personale føler at det er deres børnehave. 

Det kan følgende aktiviteter være med til:

 • At vælge sig ind i bestyrelsen (vi har altid haft kampvalg).
 • Støtte Tyttebærhusets Støtteforening - evt. lade sig vælge ind.
 • Følge med på hjemmesiden
 • Deltage i forældremøde.
 • Deltage i ture, når der er tid og behov.
 • Daglig snak.
 • Se stikord i kalender vedr. dagens aktiviteter.
 • Se fotos på hjemmesiden og DayCare skærmen
 • Snakke med børnene om det, vi er optaget af.
 • Se iPad-film – på youtube.
 • Deltage i fester når I bliver inviteret eks. Lucia.
 • Arbejdsdage, hvor vi bl.a. har fældet træer, syet kostumer, malet legeplads osv.
 • Invitere barnets venner med hjem.
 • Osv.

Forældresamarbejde i forbindelse med læreplanstema ”Barnets alsidige personlige udvikling”

Se evt. hele vores læreplan på hjemmesiden

Dette afsnit er henvendt direkte til forældre i ”Tyttebærhuset” og handler om de forventninger, vi har til jer som forældre, og hvordan I kan støtte os i vores arbejde med at skabe et godt og udviklende børnemiljø.

Det er daginstitutionernes opgave i samarbejde med forældrene at varetage barnets alsidige personlige udvikling. I er vores vigtigste samarbejdspartner og det er hos jer fundamentet for barnets selvværd bygges.

Vi skal i fællesskab sørge for, at give barnet passende udfordringer f.eks. at lære selv at tage sin flyverdragt på og tage ansvar for egne ting.

Barnets sproglige udvikling er også et fælles ansvar, men det er derhjemme, at barnet har størst mulighed for
voksenkontakt. Det er godt med faste rutiner, så det nås i hverdagen. f.eks. sang og læsning ved sengetid.
I vores kultur er det nødvendigt at have et godt selvværd og en stærk personlighed, for at kunne navigere i en
foranderlig verden. Samtidig har vi alle brug for at deltage i fællesskaber.

     

De fleste børn lærer hurtigt, hvordan de sociale spilleregler er i børnehaven, men det er vores oplevelse, at der også er nogle børn, der har svært ved at give andre plads og mangler almindelige normer for, hvordan man opfører sig over for andre. Vi har her en særlig opgave i forhold til at hjælpe disse børn ind i fællesskabet og tale med jer om, hvordan vi skal handle i fællesskab. Vi har meget gode erfaringer med, hvordan uheldig samspil med andre kan ændres når vi arbejder sammen.

Den store pædagogiske udfordring i dag, er at skabe plads til det enkelte barn, uden at det går ud over fællesskabet. Vi ved, at det ofte er svært at skabe ro i de yngste klasser i folkeskolen. Både forældre og børnehave har et særligt ansvar i forhold til at lære børn, at der også skal være plads til andre, at vi lærer børn at lytte til andre og at tage hensyn til andre. Vi ved, at det også er vigtigt for jer forældre, at jeres barn lærer disse ting.

Vi har også helt konkrete forventninger til jer som forældre, eks. på dette kan være:

 • at I sørger for at barnet er udhvilet og har nogle gode sovevaner
 • at barnet får sund kost
 • at forældrene spiller en aktiv rolle i forhold til at lære barnet normer for samvær
 • at forældrene hjælper barnet med at komme af med bleen
 • at der er tøj med til årstiden
 • at I orienterer os om forhold, der kan have indflydelse på barnets trivsel.

      Månebiler

At være forældre er ikke kun forpligtende i forhold til ens eget barn, der ligger også en forpligtelse i forhold til de fællesskaber barnet indgår i. Dette betyder også, at vi gerne vil ha’ at I følger hverdagens rytmer og ikke henter og bringer midt i spisetiderne. Når der opstår problemer for et barn er det vigtigt at se på hvilke faktorer i barnets omgivelser der er med til at opretholde problemet. Dette må forældre og personale i fællesskab finde ud af. Det kan f.eks. være, at barnet i lang tid har haft svært ved at sige farvel om morgenen. Her er det vigtigt, at være opmærksom på de signaler man selv sender, som forældre og personale. Tal med os om hvordan vi kan hjælpe.

Børn i dag ved ofte, hvad de har lyst til, men ikke altid hvad de har brug for!
Det er godt, at opdragelsen er blevet demokratiseret, men børn bør stadig ikke tage et ansvar som er forældrenes: f.eks. bestemme hvornår de skal hjem fra børnehave, hvor familien skal hen på ferie, hvornår det er sengetid m.m.

Hvis børn får et for stort ansvar bliver de ofte usikre og utrygge – det er rart, at have voksne, der tager ansvar for en. Konflikter kan også være udviklende og lærerige for børnene, vi gør dem en bjørnetjeneste, hvis verden altid skal indrettes efter dem, måske bliver det svært senere i livet at udholde små frustrationer. Vi voksne skal turde stå ved vore egne grænser, ligesom vi også skal lære børnene at sætte grænser for sig selv overfor andre.

Vi oplever heldigvis, at samarbejdet med jer forældre, i, er båret af åbenhed, tillid og respekt. Det er vigtigt, for børnene at de mærker, at de voksne omkring dem har denne tilgang til hinanden. Jeres opbakning i hverdagen er i høj grad med til at skabe en god børnehave.

Vi arbejder med ”Fri for mobberi” i perioder og alle kander bamseven – vores blå bamse se mere på https://www.friformobberi.dk/article/om-fri-mobberi


Tyttebærhuset er en selvejende børnehave og er normeret til 60 børn.

Bestyrelsen består af 3 områdevalgte og 4 forældrevalgte.

     

Fast personale:

Leder Berit Rømer Hansen
Souschef Anders Olsen
Pædagog Mads Harpøth Mikkelsen
Pædagog Lilli Ravn
Pædagog Hanne Poulsen
Medhjælper Anni Winther
Medhjælper/køkkenassistent Tina Petersen
Medhjælper Elizabeth Swartz
Medhjælper Trine Østergård Jensen
Rengøring/medhjælper Anette Hagemann
Rengøring Lamyai Sokawin Nickelsen
Lønnet studerende Navn?
Vikar: Vi ansætter hellere i midlertidige stillinger frem for at bruge løs vikar.

For opsparede midler ansætter vi evt. ekstra personale og vi har en lønnet studerende.

Bestyrelsen:

Områdevalgte bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Ole Skjærbæk
Kaj Pedersen
Jesper Hilligsøe Poulsen

Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer:

Tina Nyeng Toldbod (Ebbe gr. 1)
Tobias Sjolte Hansen (Marius gr. 2)
Nicki Juhl (Daniel gr. 2, Malia gr. 4))
Gry Rosenkilde Christensen (Esben gr. 2)
Wout Rujter (Cornelia gr. 2)
1. Supp. Maria Friis Hansen (Jakob g. 2)
2. Supp. Nicolas Linnebjerg Helle (Valantin gr. 3)

Personale repræsentant i bestyrelsen:

Anni Winther

Ledelse:

Bestyrelsen

Souschef: Anders Olsen

Leder: Berit Rømer Hansen

     

Tyttebærhusets Støtteforening:

Sascha Højvang 60171326 (Norh gr. 3)
Trine Juhl (Daniel gr. 2, Malia gr. 4)

Hvis I vil vide mere:

Vi vil gerne fortælle meget mere om Tyttebærhuset og Blåbærhuset. Derfor er I altid velkomne til at kontakte personalet eller bestyrelsen for yderligere informationer. 

Vi ser frem til et frugtbart samarbejde med jer.

Hilsen Bestyrelse og personale.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Tyttebærhuset

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn