Overgang til skole

Den gode overgang fra børnehave til skole og SFO i Sejs-Svejbæk

Børn står på væltet træ

Skolen starter i børnehaven! Børn der er glade for at gå i børnehave, glæder sig oftere til at starte i skole end børn, der er mindre glade for at gå i børnehave. Børn som har overvejende positive forventninger til skolen, klarer typisk overgangen og skolestarten bedre end børn, der er overvejende ængstelige for skolestarten.

Der eksisterer et direkte forhold mellem kvaliteten af de voksnes samarbejde og børnenes lyst til at erobre ”det nye”, derfor har vi prioriteret dette samarbejde højt og vil i det følgende redegøre for hvad og hvordan vi arbejder med den gode overgang i Sejs-Svejbæk og Laven skoledistrikt.

Det er vigtigt for os, at I som forældre oplever sammenhæng i den overgang, der finder sted mellem børnehaver, skole og SFO. Samtidig er det vigtigt, at jeres barn oplever overgangen, som naturlig i forhold til alder og personlig udvikling.

Det fælles grundlag

Den gode skolestart på Sejs Skole tager udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag. 

 • Tryghed – er en forudsætning for at kunne indgå i fællesskabet og dermed sikre den gode trivsel for den enkelte. 
 • Relationerne til de voksne er omdrejningspunkt for denne tryghed, ligesom relationerne til de andre børn er en vigtig faktor, når det handler om tryghed.
 • Motivation og variation – er en vigtige forudsætninger for, at den enkelte elev oplever faglig- og social læring. Den nye kontekst stiller nye krav til børnene. Vi tror på, at variation og bevidst fokus på motivation letter overgangen fra børnehave til skole.

Arbejdet med den gode overgang

Herunder kan I se, hvordan vi helt konkret vil arbejde med den gode overgang.

 • Besøg hos hinanden både før og efter skolestart
 • Besøg hos kommende venskabsklasse – nuværende 3. årgang
 • Børnehaverne besøger hinanden i løbet af foråret – børn udefra er velkomne
 • Videndeling om børnene – naturligvis med jeres tilladelse
 • Sprogvurdering
 • Klassedannelse af ledelse

I kan som forældre hjælpe jeres barn forud for skolestart. Børnehaverne arbejder naturligvis på at gøre jeres barn skoleparat, men I som forældre bør også arbejde på at gøre jeres barn skoleparat. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken og samtaler om skolelivet, bliver en naturlig del af hverdagen.

Vigtige datoer:

Den 9/1-2019 Kl. 19.00 – 20.30

Informationsmøde for kommende skolebørns forældre.

Mødet afholdes på ”Det grønne gulv” i indskolingen på Sejs Skole.

December 2019 /januar 2020

Indskrivning af børn i kommende 0. klasse

Foregår elektronisk – vejledning udsendes fra skolen. Se e-boks eller se mere om indskrivning til skole på linket nedenfor.

Indskrivning på Sejs Skole

Onsdag den 29. april 2020

3. årgang på skolen planlægger idrætsdag for kommende elever i 0. klasse.

 • Julsøhaven besøger skolen den 4. marts 8.30 – 9.30
 • Jyttebærhuset besøger skolen den 11. marts kl. 8.30 – 9.30
 • Kløverhuset og Lynghøjen besøger Skolen 18. marts 8.30 – 9.30

Kommende venskabsklasser arrangerer sportsdag for kommende 0. klasser den 29. april

 • Børnehaverne på besøg i Sejs Skolehal sammen med 0. årgang.
 • Julsøhaven tirsdag den 5. maj 8.15 – 9.30
 • Tyttebærhuset tirsdag den 12. maj 8.15 – 9.30
 • Lynghøjen og Kløverhuset torsdag den 19. maj 8.15 – 9.30

Senest torsdag den 4. juni 2020

Klassedannelse jf. skolebestyrelsens principper.

10/6-2020 Kl. 17.15 – 18.3

Orienteringsaften for kommende skolebørn og deres forældre. Husk børnene skal med og møde deres kommende klassekammerater.

Vi mødes på ”Det grønne gulv”.

Børnehaverne besøger 0. klasserne og har mulighed for at blive og gå i SFO.

 • Lynghøjen + Kløverhuset den 3. juni kl. 10.00 ->
 • Tyttebærhuset den 10. juni kl. 10.00 ->
 • Julsøhaven den 17. juni kl. 10.00 ->

SFO-opstart og skole-opstart

 • SFO’en åbner for 0. årgang i uge 32
 • 1. Skoledag 10/8-2020

Se pdf fil - EGMONT RAPPORTEN 2019 - NÅR STORE BLIVER SMÅ - GIV ALLE BØRN EN GOD SKOLESTART