Traditioner i Tyttebærhuset Folder

”Et godt sted af være er et godt sted at lære”

Tyttebærhusets årshjul er en oversigt over vores traditioner her i børnehaven. Vores traditioner fylder meget og er en del af vores læringsmiljø året rundt

Grafik, der viser de fire årstider

Se folder med Tyttebærhusets læringsmiljø året rundt.

Herunder ses tekst fra folder, uden billeder:

Til alle årstidsfester hører bestemte sange og andre udtryk, som gentager sig hvert år og forberedelserne sker ofte lang tid før festerne. 

Vores traditioner og vores halvårstemaer er med til at skabe fællesskab om noget for alle børn og voksne i "Tyttebærhuset" og "Blåbærhuset". Derfor fylder de meget i børnehaven.

Fastelavnsfest

Alle børn og voksne er udklædt, og vi slår katten af tønden. Vi synger, danser og leger, inden vi slår katten af tønden, hvor der er lidt godter i til alle. Derefter får vi boller pyntet med glasur.

Påskefest

Vi får æggekage og finder påskeharens æg. I Tyttebær-huset kommer påskeharen forbi, så hvis man er heldig, ser man påskeharens ører udenfor vinduet. Vi hører historien om Påskehesten.

Forældrehygge

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen arrangerer to hyggearbejdsdage om året, hvor forældrene har mulighed for at lære gruppens børn og hinanden lidt bedre at kende. Arbejdsdagene bliver arrangeret i de opdelte børnegrupper. Så hvis du er forældre til et barn i gruppe 2, er du til arbejdsdag sammen med alle de andre gruppe 2 børn og forældre. Tilsvarende med gruppe 1 og gruppe 3.
Samtidig giver vi børnehaven en hjælpende hånd med lidt praktisk arbejde, som kommer vores børn og personalet til gode i hverdagen. Arbejdsopgaverne er ikke uoverkommelige, så der bliver masser af tid til at snakke og lege.

Majfest

Børnene kommer med blomster og grene hjemmefra, og vi pynter en majstang. Vi danser om majstangen og synger sange.

Temaafslutning

For at samle vores to huse omkring noget fælles, arbejder vi med et halvårs-tema fra jul til sommer. Eksempler på tidligere halvårstemaer er ”Skovbunden” og ”Mit nabolag”. I forbindelse med disse temaer bruger vi så mange kulturelle udtryksmåder og læreplanstemaer som muligt. Vi tegner, maler, synger, leger, fortæller, dramatiserer m.m. Som afslutning på temaet inviteres børn og forældre til et arrangement i børnehaven. Det kalder vi temaafslutning.

Cirkus Krone

Cirkus kommer til byen og vi har tradition for at se forestillingen, da det foregår lokalt.

Forældremøde

Hvor forældre, bestyrelse og personale mødes og drøfter aktuelle emner, og der er valg til bestyrelsen.

Høstfest

I september holder vi høstfest, efter at vi har høstet ude i naturen og høstet det, vi har dyrket i urtehaven. Børnene medbringer noget hjemme fra haven, og det bliver alt sammen til et fælles høstbord. Vi synger høstsange, danser, tærsker korn og presser æbler.

Personaledag

Dvs. at personalet arbejder uden børn med et fagligt emne og planlægning.
Derfor spørger vi, om nogle af jer har mulighed for at holde fri med jeres børn og måske hjælpe ved at invitere andre børn med hjem?

Kunstudstilling

Hvert år i november holder vi kunstudstilling i multihuset. Børnene har siden august måned haft travlt med at arbejde i atelieret med deres kunstværker indenfor et fælles tema. Vi udstiller alle kunstværkerne i forbindelse med den årlige kunstudstilling i multihuset. Børnene glæder sig til at vise alt det, de har lavet.
Alle er velkomne - både familie, naboer og venner.
Som en del af vores kunstudstilling er der workshops, hvor I kan hygge om lidt kreativt sammen med familien. Her oplever vi også at være en del af lokalområdet.

Luciadag i Sejs kirke

På luciadag hvert år i december fejrer vi luciadagen i Sejs Kirke. Forældre, søskende og familie er meget velkomne. Gr. 1 børnene går luciaoptog, og alle børnene synger julesange. Bagefter er der boller og kaffe for børn og familie. Efter kaffen ser vi kirken og hører juleevangeliet. Derefter går vi tilbage til Tyttebærhuset.
Vi åbner i kirken kl. 6.30, og arrangementet starter kl. 8.00, hvor alle sidder i kirken. Det er gr. 1 forældre, der bager boller til arrangementet.

Juleafslutning

I Tyttebærhuset: Vi leger nisselege på loftet, og hvis julemanden kommer på besøg, synger vi for ham, og han deler godteposer ud.
I Blåbærhuset fortæller Mads hver dag historier i Julehulen og her kommer julemanden sikkert også forbi.