Tyttebærhusets udepolitik

Udeliv er en naturlig del af børnenes liv i Tyttebærhuset

To børn står og kigger ud over landskabet

Se som folder med billeder - eller li tekst herunder - Udepolitik i Tyttebærhuset incl kommunens 

Tekst fra folder:

Den overordnede udepolitik for daginstitutioner i Silkeborg Kommune.

Udeliv er en naturlig del af børnenes liv i vores daginstitutioner. Børnene er dagligt på legepladsen, på gåture i nærmiljøet, udflugter med bus, og nogle børnegrupper opholder sig endda de fleste dage i skoven. Fælles for udelivet i daginstitutionerne er, at vi tager udgangspunkt i den overordnede sammenhændende Børne- og Ungepolitik.

Den enkelte daginstitution skal sikre, at udemiljøet er præget af:

 • Værdier og holdninger – personalet skal reflektere over, hvilke værdier og holdninger, der skal være gældende for indretning af uderummet, ture ud af huset, skovgrupper m.v.
 • Tryghed og omsorg – al færden på legeplads, i skoven, på stranden eller på andre ture ud af huset, foregår under trygge forhold, og med voksne, der til enhver tid kan give den nødvendige omsorg.
 • Fællesskab og samhørighed – mulighed for at udforske nærmiljøet, der er i - og omkring den by, vi lever i. At have fælles oplevelser udenfor institutionen giver børnene en samhørighed, der kan danne nye venskaber.
 • Udfordring og mestring – uderummet er et vigtigt læringsrum, og vi skal sikre, at der i dette rum er en sund balance mellem sikkerhed og udfordring. 

På baggrund af refleksion og dialog i personalegruppen skal hver institution formulere en udepolitik, hvor ovenstående elementer er indeholdt.

Gruppen skal diskutere, hvilke forholdsregler der skal tages i forbindelse med færden med børn uden for daginstitutionen og beskrive, hvordan disse forholdsregler bliver ført ud i livet.

Det er institutionslederen, der har ansvaret for, at processen etableres i personalegruppen, og at medarbejderne til enhver tid kender indholdet af institutionens udepolitik.

Udepolitikken fremlægges og godkendes i forældrebestyrelsen.

Politikken kan indeholde følgende:

 • Legepladsen, indretning og sikkerhed
 • Børn alene på legepladsen
 • Ture ud af huset
 • Skovgrupper
 • Børn og sol - Link: www.skrunedforsolen.dk
 • Børn og vand – Link: www.badesikkerhed.dk/plj_indlaeg
 • Børn og torden
 • Børn og kørsel

Legepladsen, indretning og sikkerhed:

Cykler:

Børnene må have deres egen cykel med.
De må ikke bruge cykelhjelm på legepladsen – da der er risiko for, at de går fra cyklen og leger på legestativerne og får hovedet i klemme. (Kvælning)
Børnene cykler i samme retning på legepladsen.

Ved cykeluge i Blåbærhuset – bruges cykelhjelm.
Børnehavens cykler vedligeholdes af Cykel Expressen.
Cykler der ikke er i orden, sættes til side, til de er ordnet. Evt. med rødt bånd om.

Fliseareal foran huset:

Er cykel frit område, med plads til anden leg.
Kun her bruges sjippetove og tegne med kridt.

Værksted:

Kun her kan børnene selv bruge save og hamre.
Andre steder er det med voksne.

Legeredskaber/faldsand:

Efterses og vedligeholdes af Silkeborg kommunes ejendomsafdeling.

Større løse genstande fjernes fra faldunderlag, hvis det forekommer.
Ved frostvejr, vurderes om faldunderlag er OK, ellers forbydes brug af legestativer.

Der må ikke graves store huller i faldsandet.

Gravegården:

Her må graves med jernskovle og helt ned til kineserne.
Her må leges konstruktionslege med vand, rør, stubbe osv.

Børn alene på legepladsen:

Personalet vurderer hvilke børn der kan klare at være alene på legepladsen. Obs. på at forældre også aftaler med personalet, før de giver lov.
Der skal være mindst 2 børn på legepladsen (så der er en der kan komme, at fortælle de voksne hvis der er noget)

Ture ud af huset:

Vi vurderer fra gang til gang, hvor meget personale der min. skal med – Hvor går turen hen? Hvilke børn? Har vi hjælp fra forældrene? Undgå at lave for meget om på den planlagte struktur (skabe mindst mulig forvirring).

Vi har altid en liste med børnenes navne med.

Hvis vi har over 12 børn er børnene fordelt blandt de voksne – så vi ved hvem der har ansvaret for hvem.

Ansvaret skal sikre at den pågældende voksen:

 • Ved hvor børnene er
 • At børnene færdes forsvarligt
 • At ansvaret gives videre, hvis man har brug for at gå væk fra gruppen.

Gå forholdsregler:

Børnene holder i hånd to og to – måske tre.
Hvor det er oplagt går vi over eks. Julsøvej eller andre større veje, ved at stå på en lang række langs kantstenen, og gå over på en gang efter voksen kommando.
Det sikrer at vi kommer hurtigt over.

Skovgrupper:

Snitteknive:

De voksne vurdere hvornår børnene må snitte med knive, men ofte starter gr. 3 først i løbet af foråret
Gr. 1 og 2 kan efterhånden mere selv.
Ingen snitter uden opsyn.
Man sidder ned og snitter, oftest i Bål huset 

Bål:

Der er altid en personale der er obs. på bålet.
Den der tænder bålet sikrer sig hvem det er, hen over dagen

Lege uden for hegnet:

Efter aftale og vurdering af en voksne, kan børn lege alene uden for hegnet – i skoven eller ved æbletræerne. (mest gr. 1 og 2)

Børn og sol

Læs mere om solpolitik hos Kræftens bekæmpelse

Vi forventer at børnene har fået solcreme på hjemmefra om morgenen.
Vi smører gerne ekstra ved frokosttid, på udsatte steder – nakke, arme osv.
Vi opfordrer børnene til at lege i skyggen.
Spiser og sætter aktiviteter i gang i skyggen.
Går ind ved middagstid på særlig varme dage.

Børn og vand

Læs mere om badesikkerhed hos Rådet for Større Badesikkerhed

Vandbassin:

Der er ikke børn alene på legepladsen, hvis der er vand i vores bassin.
Vi sopper gerne f.eks. ved de små Fisk – Der er altid en voksen ude i vandet hvortil børnene må soppe.

Børn og torden:

Vi går ind til det er drevet over.

Børn og kørsel:

Personalets bil:

Forældrene skriver under på, om personalet undtagelsesvis må køre med børnene.
Vi forsøger at undgå at køre i egen bil med børn – af hensyn til personalets psykiske apv.
Tyttebærhuset har 2 selepuder.
Kun forældre som indbyrdes i forvejen køre med bestemte børn kan undtagelsesvis køre.
I specielle tilfælde, spørges forældrene. Eks. fødselsdag på landet.

Bussen:

Vi bestræber os på at alle børn sidder ned.
Når vi skal ind i en bus, laves der en ”busrække”.
Ved Blåbærhuset venter børnene inden for skiltet - andre steder vurderes hvor det er mest forsvarligt.

Vi henstiller til at forældre afleverer og henter ved Tyttebærhuset inden for lågen, for at sikre størst mulig sikkerhed for børnene ved vejen.
Ved undtagelser, kan der aftales andet med personalet.