Ledig Pædagogmedhjælper stilling forår 2020

Ledig stilling i Børnehaven TyttebærhusetLink til jobindex hvor stillingen er opslået 

Ledig pædagogmedhjælper stilling i Børnehaven ”Tyttebærhuset” - med skovafdelingen ”Blåbærhuset”

Timetal ca. 33 - 37
Ønskes besat snarest
Ansøgningsfrist: d. 16.3.2020
Samtaler finder sted i uge 13 og 14
For yderlige oplysninger kontakt leder Berit Rømer Hansen eller souschef Anders Olsen

Tyttebærhuset er en selvejende børnehave i Sejs, der ligger i et naturskønt område. Vi har 60 børn, hvoraf en gruppe på skift er i vores skovafdeling Blåbærhuset ude i skoven, tæt ved søen. Her laver vi bål, snitter med knive og går på opdagelse i naturen.
Vi vil gerne være ude, og vi vil gerne skabe glæde ved at færdes ude i naturen. Vi har f.eks. øje for musen, der bor i stensætningen og vi graver orm til vores tudse, som vi har i terrariet. Vi har køkkenhave, udeværksted, hede og skov.
Vi skaber glæde og interesse med kreative udfoldelser, fortællinger og musik. Mange praktiske gøremål inddrages i den pædagogiske hverdag, så det er en naturlig del af huset og et fælles ansvar.
Vi har aldersopdelt børnene, og der er tilknyttet en pædagog og en medhjælper til hver gruppe. De har det primære ansvar for gruppen. Men vi kender alle børnene godt på tværs af grupperne og det gør det muligt at udfordre børnene med de kompetencer vi hver især har.
• Vi lægger vægt på at ”sysle”, d. v. s. at være aktiv som barn/voksen, at have noget meningsfyldt at lave.
• Vi holder mange årstidsfester og traditioner, som vi nyder at forberede.
• Vi vil gerne give børnene en forståelse for naturens muligheder og værdier.
• Vi giver alle børn i Tyttebærhuset mulighed for at være i skoven og opleve naturens elementer og styrke alle sanser.
• Vi har et fælles tema for foråret. I 2020 er det f.eks. ”Træer”

Vi ønsker, at du:
• har en vis livserfaring, som du kan bruge i denne sammenhæng
• vil indgå i de fælles opgaver huset har, eks. afløse i køkkenet og med rengøring.
• er fuld af godt humør, har gode ideer, som du kan realisere og at du vil tage ansvar i hverdagen
• vil bidrage til at bevare den gode stemning
• kan skabe et levende miljø omkring dig
• har lyst til at være fysisk aktiv
• har øje for det enkelte barn og børnenes perspektiver
• er i besiddelse af varme og engagement
• er en god sparringspartner
• har overblik og indfølingsevne og kan træde i karakter
• at du vil udfordres fagligt, og være med til at udvikle den pædagogiske praksis.
• har erfaring med at arbejde med børn? Ikke nødvendigvis fra institutioner, men også evt. fra frivilligt arbejde el lign?

Vi glæder os til at møde dig.
Venlig hilsen Bestyrelse og personale