Pædagogisk souschef søges

Den selvejende institution Børnehaven Tyttebærhuset søger souschef pr. 1.8.2017.
Ansøgning sendes til brh@silkeborg.dk - Frist 6.4.2017

Vores gode kollega Mie har valgt at gå på efterløn. Vi mangler nu hendes efterfølger, som souschef.
Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Åbningstiden er kl. 6.30 til 16.45 fredag til 16.30
Børnehaven ligger i Sejs-Svejbæk, i et naturskønt område, vi har ca. 60 børn, hvoraf en gruppe på skift er i vores hus ude i skoven, tæt ved søen. Vi laver bål, snitter med knive og går på opdagelse i naturen. Vi har køkkenhave, hede, skov. Vi vil gerne være ude og vi vil gerne lave sjov og ballade med kreative udfoldelser, teater og musik. Mange praktiske gøremål inddrages i den pædagogiske hverdag, så det er en naturlig del af huset og et fælles ansvar.

Personlig profil
Vi ønsker, at du:
• er fuld af godt humør, har gode ideer, som du kan realisere og at du vil tage ansvar
• vil være med til at udvikle husets kultur
• kan skabe et levende miljø omkring dig
• er med-skaber til udviklingen, af den pædagogiske hverdag, både teoretisk, praktisk og har visioner herfor
• har evne og stor lyst til skriftlig og mundtlig formidling
• har øje for det enkelte barn og fællesskabet
• er i besiddelse af varme og engagement
• er en god sparringspartner
• har overblik og indfølingsevne og kan træde i karakter

De væsentlige arbejdsopgaver
• Indgå i det daglige pædagogiske arbejde
• Indgå i ledelsesteam, hvor vores kompetencer, supplerer og understøtter hinanden bedst muligt!

Vores overordnede mål:

• I samarbejde med forældrene vil vi give børnene de bedste betingelser for et godt børneliv
• Vi vil tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, udvikling og behov
• Vi ønsker, i trygge og inspirerende omgivelser, at udvikle barnets nysgerrighed og åbenhed overfor omverdenen.

Blåbærhuset (Skovbørnehave):
Vi har et hus ved Hattenæs kaldet ”Blåbærhuset”, hvor børnene og de voksne kommer ca. 1/3 af deres børnehave tid. Huset ligger i skoven og dagen her foregår i skoven, tæt ved søen.

Tyttebærhuset:
Huset ligger centralt i Sejs-Svejbæk, ved siden af Sejs Skole og tæt på skov og hede. Tyttebærhuset har ud over de traditionelle børnehaveaktiviteter, aktiviteter som teater, musik, værksted, atelier og urtehave.

Vi lægger vægt på at ”sysle”, at være aktiv som voksen/barn, at have noget meningsfyldt at lave. Derfor er hverdagsrutiner også vigtige for os.
Vi holder mange årstidsfester som vi nyder at forberede.
Vi lægger vægt på, at have aktive og glade børn og voksne.
Vi hjælper hinanden, taler pænt og spiser med kniv og gaffel til frokost i Tyttebærhuset.
Vi er meget ude i naturen og giver alle børn i Tyttebærhuset mulighed for at være i skoven.
Vi vil gerne, at børnene oplever naturens elementer og styrke alle sanser.
Vi laver alderssvarende aktiviteter/udfordringer og giver mulighed for, at børnene kan skabe relationer og indgå i fællesskabet.
Vi arbejder med iPads og andre medier på produktive måder, hvor børn og voksne skaber noget sammen.
Alle personaler har iPads og vi bruger Googl drev
Vi bruger lokalområdet og har stor glæde af frivillige, der hjælper med stort og småt når det er relevant.

Hvad der optager os for tiden

Personalet arbejder med:
• At børnenes lykkes og bliver rustet til at komme igennem livet og at alle børn oplever at de er en del af fællesskabet. Vi har alle læst bogen Inkluderende Pædagogik af Bjørk Kjær.
• Refleksion over dilemmaer i hverdagen.
• Genopfriskning af Jan Tønnesvangs teorier. (Selvpsykologi)
• Forældresamarbejde
• Overgange fra vuggestue/dagpleje og til skole
• Rambølls sprogvurdering

Fra efteråret og frem, vil vi være optaget af:
• De nye læreplaner – fra august
• Samarbejdsmodellen
• m.m.

Børnene:
• Vi har et fælles tema for foråret. Eks. fugle, eventyr, insekter, foråret 2017 er det ”Tusind Kunst”
• Hverdagens daglige gøremål
• Traditioner/højtider + fester
• Naturens elementer
• Kreative udfoldelser

Forældrene:
• En aktiv gruppe i et resursestærkt område
• Vil gerne deltage i arbejdsdage
• Møder op til forældremøder og højtidsfester
• Er aktive i bestyrelsen

Vi håber at du har lyst til at søge job hos os, og vi glæder os til at høre hvad du brænder for.
Ring og aftal evt. besøg med leder Berit Rømer Hansen, tlf. 29 86 52 94 eller 29 28 32 22

På gensyn
På personalets vegne

Berit Rømer Hansen
Leder

Ansøgningsfrist den 6.4.2017. Ansøgning sendes til brh@silkeborg.dk