Forældresamarbejde om børneperspektiver i læringsmiljøet

Vi spørger forældrene okt. 2019

1. Hvordan oplever du, at vi som voksne lykkes med at være nysgerrige på, hvad børnene erfarer i hjemmet og i børnehaven? Eks. I Tyttebærhuset har vi nogle gange fået tilsendt et foto fra en ferie, som barnet gerne vil fortæller om til den voksne eller til børnegruppen. Personalet spørger nysgerrigt ind til hvad barnet har erfaret.

Jeg oplever, at personalet kommer fuldt i mål med det - at vores pige får lov at fortælle om vores haveprojekt hjemme, om sin kat og oplevelser fra ferier, fordi personalet spørger ind og lader hendes ord have betydning

Vi synes i lykkes meget godt med det og spørger ind til barnet, hvis de har været til noget specielt eller hvad han har oplevet i weekenden.

I er gode til at spørge ind til, når vores dreng har en sten eller lignende med.

Jeg synes alle de voksne er supergode gode til at spørge til oplevelser, som barnet har haft med familien og virker oprigtig interesseret.

Jeg syntes at i er gode til at spørge ind til børnenes oplevelser og fritidsinteresser.

Særligt det de har lavet i bh er i gode til at dele og være nysgerrige på sammen med barnet og os forældre.

Positivt.

Det er især X god til. Fedt de tegner på globus, hvor de har været på ferie. Dejligt at der også bliver vist billeder og talt om det, når jeg sender dem til telefonen.

Forstår ikke helt spørgsmålet.

Godt

Det oplever jeg ved, at børnene er trygge ved at fortælle og berette stort og småt til jer.

Synes i virker meget interesserede og vi snakker tit om derhjemme hvad både vi og i har lavet.

Oplever at der ved samling er rum til at vores dreng kan fortælle om en oplevelse hvis vi har nævnt det om morgen osv.

Vi oplever ikke en decideret nysgerrighed fra personalets side, udover almindelig interesse, f.eks. hvad han har lavet i weekenden.

Jeg oplever jer altid som undersøgende og spørgende ift børnenes oplevelser hjemmefra.

Det er en god ide. Og jeg oplever, at I generelt er gode til at lytte og spørge interesseret, hvis børnene gerne vil fortælle om noget de har oplevet.

Tit fortæller I voksne om noget vores dreng har genfortalt fra hjemmet. Det er ret fint. Jeg oplever generelt at I tager jer tid til at sætte jer ind i hvad barnet oplever.

Det har vi ikke oplevet i nogen special grad. Vi prøver at bringe ting op for pædagogerne som sønnike har oplevet i weekenden eller hvem han har leget med så der er lidt at snakke om.

Det er I gode til

Jeg spørger vores dreng om hans oplevelser, men han har svært ved at italesætte hans oplevelser.

Vi synes altid at I er meget imødekommende og interesseret i vores dreng. Han trives og fortæller om jer allesammen herhjemme. Vi erfarer at han glæder sig til at komme i børnehaven og siger hej til jer alle når han kommer derned. - Et eksempel var da han lærte at køre uden støttehjul på sin cykel og havde glædet sig til at komme ned at fortælle jer det. Der blev taget godt imod hans fortælling om hans store bedrift.

Vi som forældre spørger og tager de få åbninger, når han endelig fortæller noget om livet i børnehaven, men vi synes generelt at vi ved for lidt om hvad der sker i børnehaven. Det er sjældent at han fortæller om glade oplevelser.

Vi oplever ikke i udstrakt grad at I spørger til hvad der sker i hjemmet. Der var vist en sang i spurgte til.

Men vi oplever at I er opmærksomme på hvad der sker i børnehaven, det er rigtig fint."

I lykkes rigtig godt

2. Har du eksempler på, at det vi laver i børnehaven påvirker jer eller barnets handlinger derhjemme, eller omvendt? Fortæller barnet jer om ny viden det har fået. Hvad oplever du, hvor du tænker, det har barnet lært i børnehaven?
Eks: Synger barnet nye sange for jer eller lære det jer en ny dans. Viser det jer noget det har lært eller er optaget af. Graver barnet efter orm i haven, eller finder det måske vinbjergsnegle.

Vores pige er meget optaget af at indfange insekter i haven og skaffe dem mad. Hun kan benævne mange dyr - insekter og fugle. Hun synger sjove sange, som vi finder på nettet og synger sammen. Hun genfortæller næsten dagligt samtaler med andre børn og voksne. Hun fortæller om planet-navne (Jupiter, Uranus, Mars), hun danser til MGP-musik. Derudover er der mad, hun kender gennem Tinas køkken, som hun er glad for. Hun konstruerer også vittigheder i samme form som Anders. ("Mor - tror du Samson har gået til "svin"?" (Samson er vores kat, der sviner med sin mad)). Hun kender til Pippis landsby i Sverige fra Anni osv. Leger med Ipad, som er fremstillet med Elisabeth osv.

Han danser danse for os og synger sange i har lært. Fortæller om forskellige dyr og insekter i finder i naturen eller når vi finder dem herhjemme.

Vores dreng leder rigtig meget efter dyr og fugle er den store interesse.

Der synes ofte nye sange. I sådan en grad så vi også lærer dem og vi kan synge dem sammen. Vores datter snakker også ofte om planter og dyr, vi ser på vej hjem fra børnehaven.

Vi oplever at det kan være svært at få vores søn til at fortælle om oplevelser i børnehaven. Men med hjælp fra stikord i kalenderen i gangen og i særdeleshed de billeder der bliver lagt ind i daycare får vi en god snak om oplevelserne. Generelt er jeg af den opfattelse at de får en helt masse brugbar viden med fra børnehaven og det syntes jeg er fedt.

Tegne tegne tegne 😊

Ja. Smager på ny mad og kan navnene på mange insekter.

Ja hver dag

Ja, i høj grad! Sange, danse, rigtigt meget om natur, dyr mm (eks. Hvordan man ved om en svamp kan spises - navne på bestemte arter, tegner ting i har lavet eks. Drager, dinosaur, dyr. Vores datter fortæller tit hvad hun har fået at vide fra de voksne

Er nysgerrig på naturen. Udforskende tilgang til mange ting i livet. Synger stolt hjemme.

Det er ofte at vores dreng synger nye sange, fortæller om dyr han kender og ved noget nyt om. En enkelt gang er det lykkedes at ønske en tegning fra ham - som blev til en papirsflyver ;)

Vi har mange eksempler på ting, som vores pige har lært i børnehaven. Nye sange, interessen for ting i naturen, som hun gerne belærer os om, interessen for mere varieret mad = frisk på at prøve noget anderledes end det vi altid spiser.

Vi oplever f.eks. at der pludselig kom fokus på at man godt kunne bruge sin kop mere end én gang. Eller at der bliver sunget en masse sange vi ikke kender herhjemme.

Det fungerer godt når der er skrevet en lille notits i kalenderen om dagens oplevelse som vi kan spørge ind til- så fortæller han livligt eller synger hvis der er lært en ny sang.

Så dejligt at kalenderen bliver brugt eller billeder på hjemmesiden.

Har tit nye sange med hjem. Lærer meget om naturen når de er i Blåbær.

Blomster på myretuer, der skifter farve pga tis

Hun synger sange for os og vi hører et (for os) nyt album hvor Solsikkesangen er.

Hun rimer endnu mere end hun plejer og fortæller, at I også rimer i børnehaven. "

Synger rigtig meget hjemme efter hun er startet i børnehave, og nyder at høre musik/sange og danse. Er blevet mere modig i forhold til at klatre og lege vildt - positivt.

Mange nye rim, remser og sange

Jeg synes det er meget tydeligt hvad han får med hjem, både sange, viden og ISÆR relationer og rammer

Ja, ALT bliver taget med hjem og vi forældre skal jo lære en ny sang hver uge. Det er skønt.

Vores søn fortæller altid mindst én ting om sin dag i børnehaven! Han kommer også tit hjem og synger en masse sange som I ikke har lært ham! Forleden dag fortalte han os også om en svamp som lugter grimt, og at det var Lilli der havde lært ham det. Han har altid været nysgerrig, men han er kun blevet mere nysgerrig og undrende efter at være startet i Tyttebærhuset - og vi nyder det!

Jeg oplever, at vores søn synger nye sange hjemme. og spiller guitar med en plexter som X

Vores søn synger rigtigt meget efter at være startet i børnehaven. Vi har fx. lige været på Malta hvor han blev ved med at synge noget med en solsikke. Vi måtte google sangen og fandt frem til solsikkesangen. Den blev sunget MANGE gange på vores ferie og nu kan han den udenad. Han var stolt og glædet sig til at komme ned i børnehaven og synge sangen igen.

Han siger tit at han har spist noget ""nyt"" mad nede i børnehaven og at han godt kan lide det. Fx. var han over ved en nabopige og spise sildemadder og siger, jeg kan godt lide det, vi får det nede i børnehaven.

Han samler sten, pinde og finder snegle og mariehøner overalt og snakker tit om skoven og hvad I finder på gåturene.

Vores søn er blevet bedre til at stå i kø og vente tur, han synger mere og siger ting vi gætter på han har hørt i børnehaven som alle børn kom ind. 

Vi hører mest nye sange. Han fortæller nogle gange historier fra børnehaven, men hans sprog er ikke så udviklet at vi forstår de længere udredninger.

Vi hører rigtig meget sang, så det er så dejligt. Især ugerne i skoven, men generelt meget så det skønt 😊.

Hører også meget om insekter og dyr.

De finder mange smådyr uden for, og er bestemt ikke bange for at samle dem op :) de synger flere gange nye sange, som vi ikke kender/har lært dem. Da de havde om kroppen kunne de fortælle mange ting om, hvor f.eks. tarmene var og hvad de gjorde.

Meget klog på dyr og svampe

3. Hvordan hjælper du barnet med af gå på opdagelse i deres perspektiver og hvordan deler i denne viden med børnehaven?"
"Jeg har fx været på tur med vores datter med hendes ""Ipad"" for at ""tage billeder"" af dyr, vi kom forbi. Det har jeg nævnt for Elisabeth, at vi gjorde som feedback og tak for kreativt og lærerigt produkt.

Vi finder sange på hjemmesider ud fra de tekst-fragmenter, hun synger - jeg har vist nævnt for X, at jeg synes hans sang om Marie-Louise, der ikke vil giftes pga. for få grøntsager i kosten, er sjov.

Vi snakker sammen, når vores datter spontant kommer med input fra sine oplevelser - det fungerer bedre, end når jeg spørger ind til hendes dag. 

Spørger interesseret ind til deres dag og snakker med jer ansatte om de ting i har lavet.

Spørger nysgerrigt ind til dagligdagen og vores søns verden / opfattelse af verden

Et lidt diffust spørgsmål! Kunne godt bruge lidt mere uddybning. Umiddelbart ved at lytte interesseret og stille uddybende spørgsmål. Vi deler stort og småt i den daglige kontakt til medarbejderne

Spørger ind så han kan fortælle med egne ord

Læser, snakker, oplever og spørger ind

Vi leger i skoven, undersøger skovbunden. Samler svampe og bær. Fanger insekter og hjælper til i haven.

Vi spørger nysgerrigt ind til deres hverdag, hvad de har oplevet og evt. problemer. Hvis hun f.eks. nævner en konflikt, prøver vi at støtte hende til selv at finde en løsning på problemet, se tingene fra flere sider osv. Vi taler med en voksen hvis vi mener det er relevant.

Taler og oplever verden sammen. Fortæller om det ved aflevering eller afhentning.

Jeg forsøger på at fange de guldkorn som vores søn fortæller om. Er utrolig glad for hvad der skrives i kalenderen i Tyttebær. Så er det meget nemmere at følge og spørge lidt ind til dagen, som er gået. Jeg forsøger at fortælle ved afl, hvis der har været en episode med store følelser (glæde, overraskelse, smerte, eller overraskelse)

Vi snakker meget hjemme om hvad der rører sig i børnehaven, hvordan man er en god ven etc. og er der noget som fylder positivt/ negativt så nævner vi det til primær-pædagogen ...

Ved ikke

Spørger fx ind til, hvad han har tegnet.

Vi går tit selv i skoven på opdagelse, svampejagt, eller prøver at finde grævlingens hule, leger lege i haven, hvor vi graver orme og finder flotte sneglehuse. Når vi så har oplevet noget får pædagogerne det at vide.

Vi går med på hans idéer, og svarer på hans spørgsmål. Vi er nok ikke så gode til at dele med børnehaven, men måske gør vores søn?

Ved ikke

Vi cykler ture i skoven, går på opdagelse og udfordre ham i sin kreativitet og leg. Hvis vi har oplevet noget han gerne vil fortælle jer, deler vi det med jer dagen efter.

Vi snakker med ham og prøver at forstå hans stemning. Vi har talt med børnehaven om vores søns manglende lyst til børnehave. Vi håber på at vi sammen kan få vendt den modstand.

Prøver at deltage i leg (når vi får lov), læser bøger, mv. Deling af denne viden er ikke som sådan formaliseret. Vi tager mere snakke ved aflevering og afhentning om udvikling og hvis fx vi har lavet noget særligt.

4. Hvordan kan du som forælder spille en aktiv rolle i at understøtte læringsmiljøet i børnehaven?

Generelt ved at være positivt interesseret i alle jeres fantastiske idéer og forståelse af børn. At glædes sammen med barnet over det. At nævne for jer, at jeres indsats gør en væsentlig forskel.

Vi går aktivt op i de ting i har fokus på eks. orden i garderoben, blive selvhjulpen, være en god kammerat.

Spørge ind til, hvad vi kan gøre hjemmefra for at støtte det. Hvad har i af temaer, og følge med i nyhedsbrevet

Ved at tale med vores eget og de andre børn om hvad de lærer i børnehaven og selv bidrage med vores relevante oplevelser/perspektiv.

Være nysgerrig, deltage i dialogen og tage elementer med hjem.

Snakke med mit barn om hvad i har lavet i bh og også føre det med i aktiviteter herhjemme

Tættere dialog. det ville hjælpe hvis børnehaven blev bedre til at bruge daycare

Hmm.. være ude i naturen med barnet

Ved at spørge ind til hvad de har lavet/lært og spørge hende om hun vil vise os det, deltage aktivt og nysgerrigt i hendes oplevelser. Og hjælpe med at udvide interesse området, hvis vi føler der er lyst til det.

Hjælpe børnene med at være nysgerrig på verden

Jeg vil kunne være en aktiv rolle, ved at følge med i årshjulet. Mest af alt at være med til at føre nogle af sangene, emnerne og f.eks. rim med hjem i huset - det glæder os alle!

Vi kan fortsætte med at læse bøger, øve tal/bogstaver etc.

Være nysgerrig på hvad de har lavet når vi henter, snakke om de emner som der er aktuelle (læse det i nyhedsbrevet), være lyttende og nysgerrig og gode rollemodeller til at være en god ven osv..

Læse bøger om tal, bogstaver, dyr, natur osv.

Snakke videre om emner som vores barn kommer hjem og fortæller eller spørger om.

Følge med I hvad der står I kalenderen og nyhedsbreve, for at kunne snakke videre om det herhjemme.

Derudover være nysgerrig på jeres indgangsvinkler til børnenes læring. 

Spørge aktivt ind til det som barnet har oplevet i børnehaven (det er rigtig godt, når man kan læse lidt i bogen og/eller se billeder, så man kan spørge mere konkret ind til oplevelser og dermed også nemmere få barnet til at fortælle om det I har oplevet)

Det ved jeg ikke - men som glad handy man eller skovmand, har jeg jo nok nogle evner at dele ud af.

Spørge ind til hvad der bliver lavet med børnene og føre noget af det med hjem.

Ved at sætte mig ind i jeres pædagogik

Det er vigtigt at dele de udfordringer og succeser vi har herhjemme. Ved at vi deler det med jer, kan vi sammen lære af det og hjælpe hinanden så det er de samme "regler" både i børnehaven og herhjemme.

Vi har brug for mere information fra børnehaven for at kunne understøtte læringsmiljøet. Vi ville ønske at vi vidste mere om jeres hverdag.
Eks. Til høstfest kunne det være rart med et oplæg om hvad det drejede sig og hvad der blev forventet af os, især som helt nye. Vi kan kun tale ud fra jeres billeder, andet ved vi ikke. 

Ved ikke

Sætte os ind i, hvad de har lært/lavet i børnehaven og tale om det. Her hjælper det, når der er skrevet i bogen i indgangen.

5. Er du en ressource, som vi kan bruge i børnehaven?

Jeg stiller gerne op som en, der kan være til stede på pædagogisk dag for at passe børn, en der kan holde workshop med leg om sundhed/krop/bevægelse, fx om hjernens mange funktioner i børnehøjde (jeg er bl.a. uddannet ergoterapeut med neurologisk speciale og har forklaret sådan noget i årevis til både børn og voksne)

Ja det synes jeg da :-) x 7 der siger ja

Først efter 16;-)

Ja vi bidrager gerne hvor der er brug for det, i det omfang vores job tillader det.

Det tror jeg ikke

"Vi vil altid gerne hjælpe hvis vi kan, men har svært ved lige at se et konkret eksempel.

Forstår vist ikke helt hensigten med spørgsmålet, men umiddelbart vil jeg sige Ja.

Nej

Én af os har indimellem hverdagsfri og kan godt være tilgængelig som ekstra hænder til f.eks temadage eller udflugter

Ja, afhængigt af, hvad der menes med spørgsmålet.

Usikker på, hvad der menes, men hjælper gerne 😉

Ja da. Det er alle forældre.

Hvad betyder det

Skal der bruges hjælp til visuelle materialer kan I altid tage fat i os :)

I er velkomne.

Måske. Det kommer an på hvad der mangler.

6. Emner/aktiviteter du/I gerne vil høre om til forældremødet:

Bare en stor tak til bestyrelse og pædagoger og andre ansatte for alle indsatser. I gør et fantastisk stykke arbejde, og det er noget særligt at have en børnehave, der er så velfungerende både hvad angår pædagogisk kvalitet og bare en yes-we-can tilgang til alting. Særligt tak for jeres forståelse af, at valg er noget, børn kan inddrages i og forstå. Det var sådan en genial idé at afholde børnevalg.

Gør i noget aktivt i børnehaven for at gøre dem klar til skole?

Skolestart og forberedelse

Hvad vi skal arbejde med for at blive klar til skolestart

Daycare

Egentlig gerne sådan en “Hvordan går der?”

Overgang til skole

Tanker om hvad børnehaven tænker fungerer godt og hvad der kan forbedres af de nuværende aktiviteter

Det er altid inspirerende at dykke ind i jeres tanker og planer for de forskellige emner - ikke noget specifikt emne, men bare utrolig interesseret i alt det i kan og gør!!

Er sikker på i finder noget relevant og aktuelt ..

Gruppens dynamik, da det er en lille gruppe

Trivslen i børnegruppen

Relations arbejde og rammer

Er der julearrangementer? Bedsteforældredage?

Vi kommer desværre ikke.

Bedre information/introduktion til nye forældre og børn.

7.Har du ønsker og ideer til børnehaven, som du gerne vil at vi forholder os til?

Kunne man indføre noget bedsteforældre kaffe en enkel dag om året?

Det synes jeg ikke lige for nu

Nej

Er der brug for vedligehold af faciliteter eller andet?

I skrivende stund er der ingen ideer. I skal "bare" forholde jer til at det er en helt utrolig og unik børnehave i driver og vi er dagligt taknemmelige for jeres store glæde og positive humør, som børnene (og vi) mødes med!!! TAK!

Ingen, I gør et fantastisk godt arbejde.

Inkludering af flere børn i aktiviteterne - synes ofte at jeg oplever at vores søn (som jo ikke er så gammel) ikke deltager i de planlagte aktiviteter, f.eks. når der bliver lavet papir eller lign. Det kan være pga. alder eller krudt i røven, det skal jeg jo ikke kunne sige.

Ved ikke

Vi har desværre oplevet nogle gange, at hans tøj/sko er blevet væk eller kommet med andre hjem. Det er oftes når de har været i Blåbærhuset at det sker. Jeg er godt klar over at der ikke er så meget plads, men ved ikke om man kunne gøre det på en smartere måde så man ikke havde fællesrum. Evt små poser med navn på, hvor deres ting kunne komme i, så man ved hvad der hører til hvilket barn. Jeg har ikke lige løsningen, men mit ønske er at der kunne komme lidt mere styr på børnenes ting når de kommer fra Blåbærhuset. Sorry, har total OCD og vil gerne bare have styr på mine ting :)

Det vil være godt at børnene have en fast garderobe så der ikke blev rykket rundt hele tiden men der var noget genkendeligt og trygt