Kultur Æstetik og fællesskab gør en forskel - forælder svar 2017.

Her er jeres svar, tusinde tak for det. Det hjælper os til at prioritere aktiviteter i hverdagen og viser at vi er på rette vej.

Børn og pædagoger leger med lagen

Hvad mener du/I, at vi gør som gør en forskel for jeres barn i forhold til vores læreplan

Skriv oplevelser du/I er glade for:

 • At I laver en masse spændende
 • Ja det er godt
 • Temafester/årstidsfester, ture på kunstudstillinger, lange gåture rundt i Sejs og ude i skoven, rolige tegneopgaver hvor en voksen sidder med meget få børn
 • Vi og vores børn er generelt meget tilfredse med tyttebærhuset. Børnene savner udendørs legeredskaber i skoven men vi voksne synes det er godt at deres fantasi udfordres - især i disse iPad tider.
 • "Ud af huset oplevelser", fx besøg på Aros og Silkeborg museum.
 • Oplevelser som lægger ud over den normale dag i børnehaven
 • Det kan ikke pines ud. Det er den samlede omsorg og indsats som spot on.
 • Kunst-projekterne/tema-ugerne med fokus på specifikke emner
 • Tema-festerne såsom Høstfest
 • Undervisere udefra som lærer børnene specifikke ting såsom Dans
 • I er generelt gode til at benytte de tilbud, der er i jeres lokalområde/kommunen og tænke dem ind i jeres aktiviteter med børnene. Havebesøgene er også en rigtig god ide.
 • Giver mit barn kulturelle oplevelser både ud af huset og ved aktiviteterne, b.la. kunstidstillingen. Det er så dejligt at i prioriterer det i hverdagen og når kommunen byder op.
 • “Ved at begrænse sig bliver man mere kreativ”...dette er vi meget begejstrede for. Vi oplever at børnene får fantastiske og anderledes oplevelser i Blåbærhuset - svampejagt, pindsvineredning, selvkonstruerede musefælder, vandkanaler, fund af dinosaurerknogler, fugleben etc.
 • Generelt synes vi at vi mødes af glade, nærværende og autentiske voksne, som gerne vil børnene. Vi oplever overskud blandt børnehavens voksne til at tage på blåbærjagt, musik i byen, museumsbesøg.
 • Musik og dans aktiviteten, hvor vi samledes og så alle tre grupper udfolde sig var et hyggeligt og kreativt arrangement med meget stolte børn :)
 • Meget nærværende, god til at sysle, mange ideer til forskellige aktiviteter hver dag
 • Havebesøg
 • I formår at skabe en kultur, med traditioner, som gennemsyrer hverdagen ned til de mindste detaljer.
  Man kan mærke, at I vil noget med børnene og har en fælles mening omkring børneopdragelse. Samtidig at I gerne vil at børnene lærer at passe på hinanden.
 • At det kreative område i Troldestuen bliver flittigt brugt. Der sidder altid børn (og voksne) som er i gang med et eller andet kreativt
  Bevidstheden omkring traditionerne (i form af festerne især majfest og høstfest), fokus på den enkelte i det store fællesskab, blåbærhusets muligheder for fri leg, hvor fantasien får vinger..
 • Hver morgen: en glad modtagelse i huset. De gode sange.
 • Kan mærke at vores datter trives med at være en del af det store fællesskab med nye rutiner, nye sange, ny fester osv.
 • Vi synes, at I er fantastiske til at møde børnene der hvor de er - og med en god og fornuftig hensyntagen til børnenes forskelligheder. I udviser stor respekt for det enkelte barn. Vi oplever, at I møder børnene på en nærværende og omsorgsfuld måde. Det betyder alt for børnenes trivsel og styrker dem i udviklingen af deres selvværd.
 • Høstfesten, og de mange sange i synger.
 • Dejligt at hun er så meget ude. Dejligt at der bliver spillet musik og sunget. Dejligt hun allerede nu kan tegne en sol og et ansigt.
 • Natur og udeoplevelser for børnene.
 • Sange, udeliv, "drenge"-aktiviteter... og Anders og Annie :)
 • De arrangementer, som børnene er med til at planlægge og bidrage til. Eks. Høstfest, Majfest osv.
 • Rigtig glad for blåbærhuset!
 • Akviteter, samvær, blåbærhuset