Svarene på spørgmål til forældremøde d. 27. oktober 2015

Kære forældre.
Hermed kan I se alle jeres svarene på spørgsmålene til forældremødet, de skulle dog være renset for navne.

Atelieret
se evt. Invitation til forældremøde

se Dagsorden til forældremøde d. 27.10.2015

Kære forældre!

Tak for de mange tilbagemeldinger og svar vi har fået. Vi vil bruge svarene i vores arbejde fremover og de vil helt sikkert være med til at opkvalificere børnene hverdag.
Først vil vi drøfte noget af det til forældremødet d. 27.10 og derefter i personalegruppen og bestyrelsen over tid 2015/2016
Herunder kan I se alle de svar vi har fået. Nummeret der står før jeres svar refererer til barnets gruppe.

Forældresamarbejde – Metoder og Principper
Det er altid oplagt at reflektere over, hvad vi skal prioritere i hverdagen. I år har personalet og bestyrelsen bestemt, at vi vil have fokus på forældresamarbejdet.

Målet er at få lavet en brobygningsfolder fra vuggestue/dagpleje til Tyttebærhuset, at få kigget vores praksis efter i krogene, at prioritere vores opgaver og at styrke forældresamarbejdet.

Vi vil gerne ”det hele” igennem i 2015/16, lige fra velkomstbrev, informationsmøde, modtagelse, kontakt til personale, informationer, hjemmeside, sms, DayCare, adr. liste, forældresamtaler, forældre arrangementer, samarbejde med eksterne samarbejdspartnerne, talepædagog, vejledningspædagog, støtteforening, bestyrelse, og hvad I ellers kan tænke på.

Svar fra forældre:

24 familier har svaret ud af 49 mulige (vi har mange søskende)Vi har p.t. 56 børn i alt.

Hvordan oplever du, at blive mødt i hverdagen?:

1. 1 - Jeg (vi) føler os for det meste altid "set". Dejlig med godmorgen og smil til både forældre og barn!! Det er dejligt at starte dagen med, og at barnet lærer og sige pænt goddag og farvel, når man kommer og går. Synes faktisk at de fleste pædagoger altid har tid til en bemærkning når vi henter vores barn. Det er rigtig positiv og rart med en opdatering af dagen, et problem eller noget godt der er sket og oplevet!
2. 3 - De fleste er smilende og imødekommende.
3. 1 -Vi bliver altid mødt på en positiv, rolig måde. Specielt om morgenen er der altid en der ”kigger op” og siger godmorgen med et smil. Jeg har respekt for at der er mere run på om eftermiddagen – men trods det er det altid muligt at få en dialog med en fra personalegruppen hvis jeg har behov for det.
4. 2 - Bliver altid mødt med en varm velkomst af alle personaler. Der er tid til småsnak og en eventuel overlevering.
5. 2 -3 - Pædagogerne er generelt gode til at fortælle lidt om mine børns dag, de gange jeg taler med dem, når jeg henter, og det er noget, der betyder noget for mig som forælder – også selvom det måske ikke er noget, jeg nødvendig skal tage med mine børn, f.eks. en problemstilling etc., men bare et lille glimt fra en hverdagssituation.
6. Man kan dog godt mærke, at der er mange børn og få ressourcer – og der kan nogle uger, hvor man slet ikke får talt med nogen ved afhentning om eftermiddagen.
7. 3 – (1) Jeg bliver mødt at glade og i mødekommende personale, som hver i sær kommer hvis der er noget at fortælle vedr. barnet uafhængig af grupperne
8. 3 – (1) Positiv og imødekommende
9. 1 - Vi oplever pædagogerne som meget imødekommende og opmærksomme når man kommer ind i huset. Vi synes at I er utroligt gode til at prioritere "vinke ritualet" og der er altid en der tager sig tid til at sige ordentligt farvel - det er meget positivt.
10. 3 -1 - Vi oplever et venligt og imødekommende personalegruppe
11. 2 - Vi har ikke så mange kommentarer til ovenstående spørgsmål. Vi er tilfredse med den måde I gør tingene på, og vi føler at vi får de informationer, vi har brug for.
12. 3 - Positiv modtagelse – særligt godt, at der bliver taget godt imod barnet.
13. 1 – Tilfredsstillende
14. 2 - I tager generelt rigtig godt imod vores børn om morgenen. Der er ALTID én, der har mulighed for at være med til at
15. vinke i vinduet - og I gør det også selvom, der ikke er ”akut” brug for det, hvilket giver vores børn en helt enormt god start på dagen i børnehaven.
16. 2 - Vi oplever at blive med et glad og smilende personale, som tager godt imod vores barn. Hjælper hvis der er behov for en til at tage over, når han er ked af det eller ikke lige vil afleveres.
17. 1 - Rigtig fint, altid en at hilse på, og få/give korte beskeder til/fra.
18. 2 -3--fint, med god mulighed for en kort snak
19. 3 - Vi er blevet godt modtaget.
20. 3 - Jeg kan huske, at jeg i vores piges opstart tænkte, at det ikke føltes som opstart i ny børnehave. Vi følte os så hurtigt hjemme og sikke en fantastisk hyggelig stemning når vi kommer om morgenen ...tusind tak for det:) det er guld værd:)
21. Om eftermiddagen når vi henter, er der altid en voksen som har tid til at sige farvel vi ses imorgen ... Skøøønt:)

Hvad bruger du personalet til?:

1. 3 - Høre om hvordan dagen er gået og praktiske ting
2. 1 - Vi bruger dem til at høre hvordan dagen er gået og hvordan vores barn trives.
1 - Til at høre hvordan vores barn trives, hvordan dagen har været, eller hvilke projekter der arbejdes på. Vigtigst af alt bruger jeg dem til at give vores barn de bedste rammer for en tryg hverdag i børnehaven.
3. 2 - Status på trivsel og hvordan den pågældende dag er gået
4. 2 – 3 Jeg bruger personalet til at spørge ind til mine børns hverdag, deres ve og vel, trivsel generelt, hvis jeg er i tvivl om noget – men også om praktiske ting, som jeg måske kan læse mig til i kalenderen, men hvor jeg spørger i stedet for, da det betyder noget for mig, at have en dialog med de mennesker, der passer mine børn dagligt.
5. 3 – (1) - Dialog omkring mit barn
6. 1 - Da vi stadigvæk er forholdsvis nye i huset, er det begrænset hvad personalet bliver brugt til, og vi oplever måske ikke at de så opsøgende på at give noget feedback på vores barns udvikling. Vi kunne godt bruge at I kommer med lidt flere input på hvad der er godt/skidt i vores piges udvikling, således at vi bruger hinanden til at spille bold og sparre med.
7. 3 -1- Til at informere omkring barnets trivsel, problemstillinger i hverdagen, spørg til barnets udvikling og udfordringer i hverdagen
8. 3 - Høre om barnets dag. Sparring om barnet, hvis der er udfordringer eller andet.
9. 1 - Til at høre om barnets hverdag, give information om barnet samt til sparring i forhold til barnets udvikling og trivsel.
10. 3 - Hvis jeg skal orientere dem om dårlig søvn om natten, spørgsmål til trivsel og ellers hvad de har lavet den enkelte dag (om de har haft en god dag)
11. 2 - Spørger om de har haft en god dag, tvivls spørgsmål, hvad de har lavet osv.
12. 1 - Hører hvordan min søn har det, og praktiske ting.
13. 2-3 - -få opklarende spørgsmål, og enkelte gange en lidt mere uddybende snak
14. 3 - Hjælpe med vurdering af vores barns trivsel.

Hvordan oplever du den svære samtale?:

1. 3 - Svær.
2. 1 - Synes ikke vi har været ude for en svær samtale. Pædagogerne er dog fantastiske til at få sagt tingene på en “go" måde, hvis der har været en problemstilling!!
3. 1 - OK – så længe det bliver taget under 4 øjne er det fint. Og både vi ønsker at blive informeret hvis der er problemstillinger vi skal tage fat i.
4. 2 - Blev mødt med respekt og anerkendelse, samt positiv sparring
5. 2 – 3 - Vi har haft et par svære samtaler – og jeg ved, at dette spørgeskema ikke handler om at fremhæve andre pædagoger fremfor andre eller det modsatte, men jeg må alligevel benytte lejligheden til at rose vores pædagog til skyerne. Også fordi, at vi ikke har haft sådanne samtaler med andre end hende. Det har været konstruktivt og støttende, og ikke et flig af anklagende eller kritiserende.
6. Der er helt sikkert forskel på, hvordan problemstillinger omkring ens børn bliver modtaget af os forældre, da vi er meget forskellige mennesker med forskellige holdninger og værdier – og jeg er klar over, at man nok bliver nødt til at forme sådanne beskeder efter, hvilke forældre man taler med for at budskabet modtages på bedst mulige vis, men for os, som forældre, har det været vigtigt, at de problemstillinger, der har været knyttet til lige netop vores dreng, er blevet overbragt på en ”nænsom” måde, da det er rigtig svært at få disse beskeder – og modsat har det været vigtigt for os at få returneret, at vi har forstået budskabet, og at få fortalt, at vi kun er interesserede i at få disse problemstillinger løst, og det har pædagogen formået på bedste vis. Vi har haft et godt samarbejde og en god kommunikation omkring dette, og her kan jeg kun sige: stor ros til jer!
7. 3 – (1) Ingen svære samtale, kun fornuftig dialog
8. 1 - Vi har ikke haft en svær samtale endnu - synes vi da selv, men hvis I har følt at den har været svær, så har oplevelsen været god :)
9. 2 -1 - Den svære samtale håndteres professionelt og der er input med konstruktive forslag til barnets udvikling.
10. 3 - Har ikke oplevet dette
11. 1 - Jeg oplever det ok, men mangler viden om hvad I som børnehave gør, når I ser et opmærksomhedspunkt hos et barn
12. 1 - Føler ikke at jeg har haft en svær samtale. Men jeg har engang fået nogle informationer på et forældremøde fra en pædagog, som jeg synes var formuleret meget uheldigt, og som burde have været informeret til forældre før et forældremøde. Man skal i det hele taget passe på med, hvad man informerer om til et forældremøde og ikke mindst, hvordan det bliver formuleret.
13. 2 - Har ikke prøvet det endnu.
14. 1 - Fint. Hvis der er noget så tager jeg det op. Ingen grund til at gemme tingene. Man skal huske på, at vi forældre kan ikke hjælpe, med mindre vi bliver informeret.
15. 2-3 - Har ikke oplevet den
16. 3 - Har ikke haft en svær samtale endnu

Hvad har du oplevet som særlig positivt?:

1- Vi sætter meget stor pris på pædagogen, hvis vi må nævne navne her. Hun har virkelig altid været der for os og vores barn, især i opstarten i bh. Vi følte os hørt, og hun har altid været så informativ og rolig. Og dejlige, der altid er fuld af liv og smil!! Jeg vil så også understrege at jeg synes det meste af personalet er meget engageret i deres arbejde. :-)
1. 3 - Blåbærhuset.
2. 1 -Jeg oplever at der er styr på tingene i børnehaven – det alt lige fra personale, oplevelser, kreativitet, mad og fysiske rammer. Der bliver altid handlet på tingene og det mærker man tydeligt som forældre. Jeg er meget glad for at have vores dreng i børnehaven og vil til enhver tid anbefale børnehaven, som det bedste sted.
3. 2 - Mit barn der trives og udvikler sig i samspil med såvel voksne som børn
4. 2 - Mange gode initiativer/ture/udflugter/aktiviteter
5. 2 - Skøn personale- og børnegruppe
6. 2 – 3 – Jeg vil remhæve de læneger samtaler generelt (3 måneders samtaler), som har været meget givende for os, hvor vi har følt os meget trygge som forældre, da vi har fået nogle gode beskrivelser af vores børn, som stemmer overens med vores eget billede af dem, plus nogle fine og detaljerede observationer, som gør, at vi føler os trygge ved personalet, og at vi føler at vores børn bliver set, og ikke bare er en del af en meget stor flok.
7. Ansættelse af nyt/mere personale – altid et plus. Og dejligt med forskellighed i både køn og alder.
8. Informationen da en mor gik bort. Rigtig flot information og billeder på hjemmesiden, samt de gode råd til samtaler med ens børn om emnet/døden.
9. 3 - (1) - Det er vedr. vores dreng tidligere gr 1, på trods at stort temperament og vanskeligheder så forblev de varme og hjælpende overfor ham.
10. 1 - Som nævnt ovenfor synes vi det er meget positivt at der altid er tid til at vinke farvel, og man mærker en ægte dedikation fra personalet - det er dejligt.
11. 3 -1 - Opmærksomhed over for barnets udviklingsstadie
12. 2 - Vi er glade for kalenderen i gangen med en kort beskrivelse af nogle af dagens begivenheder.
13. 2 - Dejligt indimellem at se et lille videoklip fra en leg eller et projekt.
14. 2 - Super godt ”besøg hinandens haver – projekt”, hvor børnene finder ud af hvor de andre i gruppen bor. Godt for fællesskabet – Glæde for den der skal vise sit hus/have frem.
15. 3 - Voksne er tilgængelige, når børnene har brug for det. Voksne er gode til at hjælpe børnene i gang med aktivitet/leg.
16. 1 - Der er altid tid til en samtale eller en snak.
17. Det er vildt dejligt at møde ind om morgenen og der er en god stemning og I er super glade hver dag- det er en god start på dagen
18. Det er godt, at det er en lille børnehave! Jeg kan enormt godt lide, at I har en struktureret hverdag, hvor der er mange tydelige vaner og traditioner, som børnene kommer til at kende til.

19. 2 - At i gerne vil fortælle, hvis der er sket noget sjovt, spændende eller når at der har været nogle gode lege konstellationer.

1- I er generelt en rigtig dejlig institution med gode mennesker, og jeg elsker den afslappethed der er omkring børnene og deres hverdag. Og at der sker en masse aktiviteter både inde og ude for huset, er skønt for børnene.
20. 1 - Jeg kan kun tilføje, at vi stadig er MEGET glade for Tyttebærhuset og din måde at drive den på.
21. 1 - Kommunikation har altid stået højt på vores prioriteringsliste, og det er der rigeligt af. Og den er tydelig!
22. Velkomstfolderen og den opdaterede adresseliste er et stort hit, ligesom det også stadig er dejligt at kunne orientere sig I kalenderen inde på hjemmesiden (selvom den godt nok ikke er så tjekket layoutmæssigt).
23. 2 -3- -lydhørhed
24. 3 – At I har køkkenet og altid er morgenglade.
25. Personaet i gr 3 er nemme og snakke med og de gør det godt.

Hvis der har været en dårlig situation, hvad skulle der så til for at gøre den bedre?:

1. 3 - Konfrontation.
2. 1 - Tænker ikke at jeg har oplevet en dårlig situation
3. 2 - Det jeg oplevede - blive taget seriøst i min henvendelse/bekymring
4. 2 – 3 - Kommunikation, kommunikation og kommunikation!
5. 1 - Vi har oplevet en enkelt gang hvor vi havde lillebror med til at hente vores pige, og der blev det sagt, lidt surt, at frugt og madder ikke var til andre børn end dem der er i børnehaven. Det respekterer vi naturligvis, men det der gjorde det til en dårlig oplevelse var at en anden pædagog netop havde tilbudt en andens lillebror et stykke frugt - og det er klart at så virker det ikke så positivt. Så hvis det skulle have været bedre, så skal man blive enige i personale gruppen hvordan man griber det an... og måske behøver det ikke være så rigid, for hvis man kommer som nogle af de sidste og der er masser af mad tilbage, så bliver det alligevel bare smidt ud. Og det er ikke fordi vi forventer at der er mad til vores andet barn, men det bør være en vurderingssag om der er nok eller ej.
6. Det er en lille ting, og betyder ikke meget, men det var mere det at der blev givet forskellige meldinger fra 2 forskellige pædagoger - det er uhensigtsmæssigt.
7. 3 – 1 - Personalet skal reagere hurtigere i forhold til børnenes trivsel i gruppen og inddrage forældrene tidligere i forløbet. Det var lidt uklart, hvilke problemstillinger gjorde sig gældende i forhold til den forrige gruppe 1, og det blev ikke kommunikeret tydeligt, hverken i forhold til indsats, problemstillinger, gråzoner mm.
8. 3 - Har ikke oplevet dette.
9. Ang. Informationer til et forældremøde, som jeg beskrev tidligere. Man skal i det hele taget passe på med, hvad man informerer om til et forældremøde og ikke mindst, hvordan det bliver formuleret.
10. 1 - Det er vigtigt med dialog, og at I husker at inddrage forældrene såfremt der er problemer. Og så synes jeg der har været en tendens i gr. 1 til at vi nogle gange gøre "drenge" til problemer. Selvfølgelig skal vi reagere hvis der er reelle problemer, men synes nogle gange at man glemmer at skelne imellem hvornår drenge blot er "drenge" og hvornår de reelt er uartige, og man skal agere derefter.
11. 2-3- Lidt mere opmærksomhed omkring det man som forældre kan bidrage med til forståelse af ens barn

Har du forslag til noget du/i gerne vil have nyt eller mere af?:

1. 3 - Ikke i øjeblikket.
2. 1 - Nej - vi er tilfredse

3. 1 - Kunne det måske være en go ide at prøve at sætte nogle børn sammen, som nødvendigvis ikke altid leger med hinanden i gruppen? Måske de kunne opdage nye ting om hinanden, og blive knyttet lidt mere på tværs af gruppen.

4. Vi har også tidligere haft rigtig go erfaring med overnatning i bh i en weekend. Feks. alle fædre med deres drenge. (Men det er måske noget for støtteforeningen?)

5. 2 - Hverdags opdateringer omkring lege/aktiviteter/relationer/generel trivsel
6. 2 – 3 - Billeder af nye medarbejdere sammen med præsentationen – der var lige lidt forvirring blandt nogle af os forældre omkring sidst der var nyt personale.
7. 3 - Den dejlige varme mad, det betyder altså noget for de kræsne at de spiser i bh, for der kan de som regel spise mere end hjemme.
8. 3 – 1 - Mere tilbagemelding på individ basis: Hvor ser I styrker og svagheder. Det gælder for samtlige færdigheder: såvel sociale, læringsmæssige og kognitiv. Det behøver ikke tage mere end 1-2 min. mens man afleverer/henter.
9. 3 - Godt når vi hører lidt om, hvad I har lavet i løbet af dagen. Det er nemmere at få barnet til selv at fortælle, når man ved lidt om, hvad der er sket i løbet af dagen.
10. 3 - Noget nyt udendørslegetøj/ legestativ i blåbærhuset
11. Flere hænder er jo altid dejligt 
12. Jeg har som forældre i alle årene vores børn har gået i børnehaven, følt at der er få informationer, om hvad den enkelte gruppe laver og har fokus på. Kunne der stå noget fra hver gruppe i Nyhedsbrevet? Hvad gør andre børnehaver?
13. 2-3- Gerne lidt mere omkring barnets omgang med andre- i lidt generelle vendinger
14. 3 - Jeg vil rigtig gerne høre/læse lidt mere om hvad I har lavet i løbet af dagen. Evt bare i stikord for gruppen. Vores derng kan ikke altid huske hvad der er sket i løbet af dagen, så det kan være svært at snakke om dagen uden at det bliver krydsforhør.
15. 1 - Det vil være hensigtsmæssigt hvis I ville bruge DayCare noget mere - det er meget lettere for os forældre at huske de forskellige ting - eks. kunne det være fint at få en kalender over hvornår de skal i Blåbærhuset, og hvornår der er planlagte ture etc. - På den måde kunne det også være at man som forældre havde mulighed for at planlægge ift måske at deltage etc. For os som familie, så glemmer/eller ser vi ikke opslagene på tavlerne i huset, da der ofte er mange informationer der enten ikke er relevante eller forældede etc.

Hvad betyder mindre for jer?:

3 -1 - Det er ikke noget som betyder mere eller mindre. Alt er relevant i forhold til barnets udvikling.
Ingenting.
2-3- Mad osv.

Er der noget vi ikke behøver at gøre?:

1 - Nej – forsæt som I gør nu
3 - 1 - Ingen forslag.

Hvad kan personalet/børnene bruge dig til?:

1. 3 - Vi vil hjælpe med det meste, hvis muligheden er der.
2. 1 - Det er vigtigt for min mand og jeg at vi inddrages hvis der skulle være evt. udfordringer med vores dreng som der bør tages hånd om el. hvis der er ting han har problemer med i forhold til det sociale. Det er jo i børnehaven at man tydeligst ser hvordan han fungerer i en gruppe.
3. 3 - Dynamikken mellem børnene kan være at se for forældre, når man kun er i børnehaven kort tid. Hvis forældrene gøres opmærksomme på udfordringer eller gode oplevelser, kan man snakke med sine børn om dette og være opmærksom i forbindelse med legeaftaler mv.
1- Til at få brugbart viden omkring mit barn og til hjælp af praktiske ting i hverdagen. Ideer og sparring
4. Bede om hjælp til arbejdsdag, Høstfest, Majfest mm.
5. 2-3- Praktiske ting
2- Hvis vi kan hjælpe med noget vil vi meget gerne, men ved ikke hvordan. Kan man evt lave en ønskeseddel fra børnehaven, hvor I kan skrive hvis I mangler noget, lige fra strømper til løbecykler mm.
6. 1 - Et forældremøde er ligeledes en enestående mulighed for os forældre til at få delt synspunkter og oplevelser. På intet andet tidspunkt ser man jo hele forældregruppen samlet, da det kun er i afleverings- og afhentningssituationerne, at man ses.
7. Så vær ikke bange for at bringe os i spil i forhold til at diskutere dillemmaer, ønsker til fremtiden, børneopdragelse, forventninger til fødselsdage/legeaftaler osv. Ikke at diskussioner skal fylde al tiden, men som en vekselvirkning mellem oplæggene.
Hvordan oplever du, at børnene er gode ved hinanden i gruppen?:
1. 3 - Han fortæller, at han er glad for de andre.
2. 1 - Vi må indrømme at vi ikke rigtig oplever det? Men vi har da bemærket, at der er mange legeaftaler rundt om i drengegruppen.
3. 1 – Vores dreng virker til at være glad for at kunne lege med forskellige drenge i gruppen. Jeg ved ikke om det er fordi I sørger for at ”parre” dem forskelligt i løbet af dagen, men han har i hvert fald på det sidste haft lyst til at lege med flere forskellige børn fra gruppen.
4. 2 - Vi oplever at næsten alle børnene er gode til at lege med hinanden på kryds og tværs.
5. 2 – 3 - Jeg synes, at det virker som om, at børnene er rigtig gode ved hinanden – og ikke kun i gruppen! Vi har været ret overvældet over de større børns reaktion og ”beskytter-gen” overfor vores døtre, som har været helt fantastisk. Jeg har opfattelsen, at de får hjælp til alt, og at de store piger tager sig rigtig godt af dem, og jeg får ofte en lille historie om mine pigers dag af pigerne fra gruppe 1 eller 2.
6. Jeg er selv forælder til en meget energisk dreng – lad os bare kalde ham det, og dem er der nogle stykker af, både i hans egen gruppe og generelt, hvor jeg synes, at det til tider kan gå lidt voldsom for sig, når de konflikter. Måske er det sådan, det er – det er længe siden, jeg selv gik i børnehave, og jeg er ikke pædagog. Det er ikke kritik, og jeg ønsker ikke at fremstå, som den overbeskyttende forælder, for det mener jeg ikke, at jeg er, men der har dog været episoder, hvor jeg synes, at det har været lidt voldsomt…….
7. 3 – (1) - Overordnet godt, men til tider hårde ved hinanden (slår og skubber)
8. 1 - Vi har det kun fra det vores datter fortæller når hun kommer hjem, og det er drengene er meget på nakken af pigerne, og det virker til at gå pigegruppen på. Vi har ikke set det med egne øjne, så vi kan ikke sige om det er en naturlig drengene efter pigerne, eller om der rent faktisk er noget i det. Ellers oplever vi at hun leger på kryds og tværs af grupperne, og det er rigtig dejligt.
9. 3 - Kender ikke nok til gruppen endnu.
10. 1 - Jeg oplever for vores barns vedkommende en god gruppe og han taler positiv om sine kammerater.
11. 2 - Vores pige har få gange sagt, at hun har været ked af det, fordi hun ikke havde nogen at lege med, hvor der så har været en voksen som har snakket med hende og hjulpet hende med at finde nogle at lege med.
12. 2 - Vi oplever at der er en god kemi og at børnene er gode ved hinanden, de er gode til at lege med de forskellige i gruppen, men har selvfølgelig også nogle de foretrækker mere end andre.
13. 1 - De er gode til at lege sammen, også udenfor børnehaven.
14. 2-3- Det opleves mest når man henter og kan se dem lege sammen.
15. 3 - Vores pige eeeeelsker at komme i børnehave ....hvad mere kan man ønske sig :) :)

Hvordan oplever du, at nogen børn er udenfor fællesskabet?:

1. 3 - Det har vi ikke oplevet.
1- Det er ikke noget vi lige har bemærket.
2. 1 – Vores dreng kan nogen gange komme hjem og fortælle at hvis han f.eks. har en legeaftale så er der drenge i gruppen som driller eller ”skærer ham af” i løbet af dagen. Det kan virke som om der er nogen som gerne vil styre hvem han leger med.

3. Tænker også at der har været et stort spring i alderen fra yngste mand til ældste i gruppen.
4. 2 - Vi oplever der er enkelte situationer hvor der er børn der har svært ved sociale spilleregler og empatisk forståelse
5. 2 – 3 - Det oplever jeg ikke. Jeg oplever, at de er gode til at lege sammen, og at børnene altid kan finde andre, som de matcher med, og som vil det samme, som de selv vil ift. Leg. Jeg oplever dog også, og har oplevet det, og fået det fortalt ift. Min egen søn, at et barn kan blive afvist, og dermed blive holdt ude fra det fællesskab, som de ønsker, hvis de agerer uhensigtsmæssigt, men dette opfatter jeg som en naturlig reaktion – og en ganske naturlig måde for børnene at lære, hvordan man begår sig i netop fællesskaber og social interaktion.
6. 3 – (1) - Det oplever vi ikke
7. 1 - Vi har ikke oplevet nogle børn som isoleret - tvært imod virker det til at gruppen (pigerne i gruppe 1) leger godt sammen. Selvom det selvfølgelig kan være lidt svært at komme ind som ny pige i en godt sammentømret gruppe.
8. 3 - Kender ikke nok til gruppen endnu.
9. Synes ikke at jeg har oplevet det.
10. 2 - Oplever ikke mange konflikter og for det meste et pænt sprog imellem dem.
11. 2 - Har vi ikke oplevet.
12. 1 - ? Synes der har været meget stort spring i alder/modenhed i gr. 1, og det synes jeg har udspillet sig i en del konflikter, fordi de er så lagt fra hinanden.
13. 2-3- Jeg har et frustreret barn indimellem

Hvordan kan du, som forældre, bidrage til et godt miljø i børnegruppen?:

1. 3 - Ved at hjælpe børnene med det, de har svært ved.
2. 1 - Vi kan sørge for at få de gode snakke med vores dreng om eksempelvis at han forstår vigtigheden om at behandle andre ordenligt, sørge for at hjælpe eller spørge til kammeraten, hvis han/hun er ked af det. Være en god kammerat ved at have alle med, eller ikke lade nogen stå alene.
3. Være en del af tidligere nævnte - som feks. deltage i evt. arrangement for kun den gruppe. Ville måske komme tættere på børnene og forældrene ville få et tættere samarbejde omkring børnene.
1 - Vi taler meget med vores dreng omkring det at være en god kammerat og respektere hinandens grænser. At give plads til at vi alle er forskellige.
4. Når man gør gode ting – så følger der gode ting med.
5. 2 - Åben kommunikation og dialog (den svære samtale…) med personalet. Forsøge at lære mit barn om forskellighed og mangfoldighed.
6. 2 – 3 - Udover at lære mit barn at agere hensigtsmæssig ift. Social adfærd, så de kan være en del af en gruppe, som de jo er dagligt, så taler jeg altid med mine børn, hvis der har været en episode, som de har været en del af på den ene eller anden måde – og også selvom de ikke har haft en aktiv del i en episode, men som de måske fortæller om alligevel.
7. Bakke op om legeaftaler uden for børnehavens åbningstid – såfremt mine børn selv ønsker det og efterspørger det.
8. Kommunikere med pædagogerne – og hvis der har været episoder, jeg ikke mener kan løses eller tages på de få minutter, der som oftest er til rådighed ved aflevering eller afhentning, så mener jeg, at det er vigtigt at få fulgt op via telefon eller via et møde.
9. Være lydhør overfor pædagogerne – også selvom det er den svære samtale – og tage ansvar som forælder.
10. 1 - Vi mener at ved at lære børnene godt at kende og snakke med dem når man kommer og afleverer og henter, så bliver børnene trygge ved os, samtidigt så er det nemmere at få legeaftaler o.s.v på plads. Vi oplever generelt at de fleste forældre er meget imødekommende og stort set altid siger godmorgen og farvel :)
11. 3 – 1 - Primært ved at jeg er opmærksom på barnets adfærd, sprog, fortællinger og motivere dem til at godt samvær med andre.
12. 3 - Hjælpe til at de ikke kun leger med bestemte børn.
13. 1 - Tale med børnene ved afhentning og aflevering, legeaftaler og ved sportsaktiviteter.
14. Snakke positivt om alle børn. Snakke med sine børn om, hvad de laver i børnehaven.
15. 2 - Sørge for at vores barn leger med forskellige i gruppen og tager initiativ til dette.
16. Stiller spørgsmål og tager ting op, hvis der opstår konflikter.
17. 1 - Altid husk, at snakke godt om alle børn voksne sammen med børnene, og opfordre til at lege med alle, også derhjemme.
18. 2 -3- Det ved jeg ikke, men måske lave legeaftaler på tværs af dem der oftest leges med.
19. Emner/aktiviteter du ellers gerne vil høre om til forældremødet?
20. 3 - Legeaftaler.
21. 3 - 1 - Børnenes trivsel, relationer i gruppen.
22. Aktiviteter og formål med aktiviteter.
23. Nye personale i gruppen og deres rolle.
24. Primærvoksnes funktion og samvær med børnene.
25. Personalets prioriteringer, ressourcer, udfordringer, krav og ønsker til forældrene, og ikke mindst kommunikationsvejene. Jeg oplever særlig, at det er mange måder at kommunikere på: Via daycare, personlige meddeler, små sedler som hænger, mails, info i kalenderen. Det er et ønske, om at kommunikationen blev mere ensartet, således at man ikke glemmer at melde tilbage.
26. 1 - Tænker at agendaen allerede er fyldestgørende
27. 1 - Hvad skal man kunne i forhold til skolestart og hvordan styrker vi vores dreng til den nye hverdag i skolen.
28. 1 - Overnatning i Blåbærhuset, som forældre står for.
29. Forældresamarbejde - Forældreråd.
1- Konkrete fokuspunkter, som der arbejdes med og på hvilken måde, der arbejdes med dem. Hvilke forventninger er der til os forældre I den sammenhæng?¬¬¬¬¬