Informationsmøde for nye forældre sep 2016

Kære forældre til børn der starter oktober, november, december eller er startet før, er velkommen til at deltaget i informationsmødet.

Velkommen til Tyttebærhuset!

Vi vil hermed gerne invitere Jer til et lille informationsmøde

Tirsdag d. 27. september kl. 16.30 – ca. 17.30.

Mødet er uden børn.
S.U. pr. sms 29 28 32 22
Eller mail: brh@silkeborg.dk

Vi vil fortælle lidt om børnehaven, og I kan stille eventuelle spørgsmål. Men ikke mindst, kan I møde de andre forældre til børn i den gruppe, hvor jeres barn skal gå. Se på gruppelisten hvornår børnene starter eller er startet.

I er velkomne til at komme på besøg, vi vil gerne lave en anden aftale, for at sikre at de rette personer er her for at hilse på.

Vi ses!
På personalets vegne.
Berit Rømer Hansen.