Informationsmøde for nye i Tyttebærhuset 2018

Kære forældre til børn der starter eller er startet i foråret 2018

 

Sejs april 2018

 

Velkommen til Tyttebærhuset!

 

Vi vil hermed gerne invitere Jer til et lille informationsmøde

 

Torsdag d. 7. juni kl. 17.00 – ca. 18.00.

 

Mødet er uden børn.

S.U. pr. sms 29 28 32 22

Eller mail: brh@silkeborg.dk

 

Vi vil fortælle lidt om børnehaven, og I kan stille eventuelle spørgsmål. Men ikke mindst, kan I møde de andre forældre til børn i den gruppe, hvor jeres barn skal gå.

 

I må gerne sige til dagplejen eller vuggestuen, at de er velkomne til at komme på besøg på legepladsen. Den første gang barnet kommer, vil vi gerne at der er en aftale, så vi sikrer at det er en primærvoksen der tager imod.

 

På personalets vegne.

                Berit Rømer Hansen.