Informationsmøde januar 2020

Forældre til børn der starter eller er startet i efteråret.

Velkommen til Tyttebærhuset!

Vi vil hermed gerne inviterer Jer til et lille informationsmøde, hvor vi har en forventning om at alle deltager hvis det er muligt. Det er for at I og jeres barn får den bedste start i Tyttebærhuset. Vi vil gerne fortælle lidt om børnehaven, og I kan stille eventuelle spørgsmål. Men ikke mindst, kan I møde nogle de andre forældre til børn i den gruppe, hvor jeres barn skal gå.

Mandag d. 27.1 kl. 16.45 – ca. 18.00.

Mødet er uden børn.
S.U. pr. sms 29 28 32 22
Eller mail: brh@silkeborg.dk

For de børn der ikke er startet endnu, må I gerne sige til dagplejen eller vuggestuen, at de er velkomne til at komme på besøg på legepladsen. Den første gang barnet kommer, vil vi gerne at der er en aftale, så vi sikrer at det er en primærvoksen der tager imod.

På personalets vegne.

Berit Rømer Hansen.