Invitation til fugle fest 2016

Kære forældre, børn og søskende.

Fugle-leg, fugle-show, fugle-fest

Invitation til “Fugle” tema afslutningsfest - se pdf

Vi vil gerne invitere til Tema-afslutningsfest, hvor børnene vil lære jer en leg, de har lært om fugle. Vi får også besøg af Silkeborg Rovfugleshow.

Tidspunkt: Torsdag d. 16. juni 2016, kl. 16 – 18

Sted: ”De små fisk”.

Husk:
Praktisk tøj efter vind og vejr og et tæppe at sidde på.
Kage der passer til det antal I kommer (+ lidt ekstra) det sættes på et stort fælles ta’ selv bord.

Drikkelse til eget forbrug. - Kaffe, vand, saft o. lign.

Program:
kl. 16.00 - Vi siger velkommen og synger en sang.
kl. 16.45 - Vi smager på alle kagerne.
kl. 17.15 - Vi leger en fugle leg - Alle går hen til deres primær voksne.
kl. 17.55 - Vi samles og synger ”Jeg ved en lærkerede” inden vi går hjem.

I forældre er selvfølgelig velkomme til at blive og evt. spise medbragt aftensmad.
Venlig hilsen

Børn og personale